MOFIBO ApS CVR-nr 27474497

Status: AKTIV

Lyngbyvej 225 2900 Hellerup

Årets resultat:
2022: 0
2021: 0
Bruttofortjeneste:
2022: -
2021: -
Antal ansatte:
0
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste - - - -
Årets resultat 0 0 0 0
Egenkapital I alt -1.423 -1.423 -1.423 -1.423
Status balance 0 0 0 0


Beløb i 1000 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste - - - -
Personaleomkostninger - 0 0 -
Af- og nedskrivninger - - - -
Driftsresultat - 0 0 -
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger - - - -
Resultat før skat - - - -
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 0 0 0 0
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt - - - -
Anlægsaktiver i alt - - - -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - - - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender - - - -
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt - - - -
Likvide beholdninger - - - -
Omsætningsaktiver i alt - - - -
Aktiver i alt 0 0 0 0
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat -1.548 -1.548 -1.548 -1.548
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt -1.423 -1.423 -1.423 -1.423
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser - - - -
Selskabsskat - - - -
Anden gæld - - - -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.423 1.423 1.423 1.423
Gældsforpligtelser i alt 1.423 1.423 1.423 1.423
Passiver i alt 0 0 0 0

MOFIBO ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 682030 Anden udlejning af boliger.

MOFIBO ApS blev etableret den 23-11-2003 og holder til på adressen Lyngbyvej 225 2900 Hellerup. Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, service, køb og salg af ejendomme, udlejningsvirksomhed, finansieringsvirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden MOFIBO ApS (CVR: 27474497) er AKTIV


CVR nummer

27474497

Adresse

Lyngbyvej 225
2900 Hellerup

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23-11-2003

Stamdata for MOFIBO ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
682030 / 682030 Anden udlejning af boliger
P-numre:
1010254139
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
702030 / Anden udlejning af boliger
23-11-2003 - 30-12-2007
682030 / Anden udlejning af boliger
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
MOFIBO ApS
23-11-2003 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
23-11-2003 -
Lyngbyvej 225
2900 Hellerup
GENTOFTE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2003-11-24
Slut på første regnskabsperiode:
2004-09-30
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--10-01
Regnskabsperiode slutter:
--09-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør alene

Relaterede virksomheder