MURERFIRMAET GEMMER-PEDERSEN ApS CVR-nr 27014593

Status: AKTIV

Helenas Alle 49 2650 Hvidovre

Årets resultat:
2022: -223
2021: -352
Bruttofortjeneste:
2022: -44
2021: 125
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste -44 125 968 2.673
Årets resultat -223 -352 217 -260
Egenkapital I alt -131 92 443 227
Status balance 1.655 1.664 2.252 2.479


Beløb i 1000 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste -44 125 968 2.673
Personaleomkostninger -5 -457 -999 -2.816
Af- og nedskrivninger 0 -70 -73 -134
Driftsresultat -49 -402 -104 -278
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 0 4 6 0
Andre finansielle omkostninger - - - -
Resultat før skat -94 -446 190 -328
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat -223 -352 217 -260
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 0 70 263
Materielle anlægsaktiver i alt 0 0 70 263
Anlægsaktiver i alt 0 0 87 305
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - 0 0 80
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - 0 0 80
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.201 1.092 1.018 1.428
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 329 315 364 -
Andre tilgodehavender 97 97 505 550
Periodeafgrænsningsposter 27 31 0 67
Tilgodehavender i alt 1.655 1.664 1.968 2.080
Likvide beholdninger - 0 197 14
Omsætningsaktiver i alt 1.655 1.664 2.165 2.174
Aktiver i alt 1.655 1.664 2.252 2.479
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat -256 -33 318 102
Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 0 0 0
Egenkapital i alt -131 92 443 227
Hensættelse til udskudt skat 0 0 0 0
Hensatte forpligtelser i alt 0 0 0 0
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.110 932 935 1.028
Selskabsskat 0 0 0 77
Anden gæld 314 332 362 437
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.786 1.572 1.767 2.036
Gældsforpligtelser i alt 1.786 1.572 1.809 2.252
Passiver i alt 1.655 1.664 2.252 2.479

MURERFIRMAET GEMMER-PEDERSEN ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 439910 Murere.

MURERFIRMAET GEMMER-PEDERSEN ApS blev etableret den 13-02-2003 og holder til på adressen Helenas Alle 49 2650 Hvidovre. Selskabets formål er at drive servicevirksomhed indenfor byggebranchen, murervirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden MURERFIRMAET GEMMER-PEDERSEN ApS (CVR: 27014593) er AKTIV


CVR nummer

27014593

Adresse

Helenas Alle 49
2650 Hvidovre

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13-02-2003

Stamdata for MURERFIRMAET GEMMER-PEDERSEN ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
439910 / 439910 Murere
P-numre:
1009701415
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
452510 / Murerforretninger
13-02-2003 - 30-12-2007
439910 / Murere
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
MURERFIRMAET GEMMER-PEDERSEN ApS
13-02-2003 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
13-02-2003 - 13-08-2023
Helenas Alle 49
2650 Hvidovre
HVIDOVRE
14-08-2023 -
Helenas Alle 49
2650 Hvidovre
HVIDOVRE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2003-02-14
Slut på første regnskabsperiode:
2004-06-30
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--07-01
Regnskabsperiode slutter:
--06-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør

Relaterede virksomheder