Murerfirmaet Laust Andersen ApS CVR-nr 38793314

Status: AKTIV

Heggelunds Alle 10 2600 Glostrup

Årets resultat:
2021: 67
2020: -110
Bruttofortjeneste:
2021: 233
2020: 42
Antal ansatte:
Direktør:
Arne Keiniche Andersen
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 233 42 247 256
Årets resultat 67 -110 -64 -43
Egenkapital I alt 230 164 273 337
Status balance 379 373 496 533
Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta u0 u0 u0 u0
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste 233 42 247 256
Personaleomkostninger -94 -125 -272 -255
Af- og nedskrivninger -54 -54 -54 -54
Driftsresultat 85 -137 -78 -53
Andre finansielle omkostninger - - -2 0
Resultat før skat 86 -140 -80 -53
Årets resultat 67 -110 -64 -43
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver 268 321 374 428
Materielle anlægsaktiver i alt - - - -
Anlægsaktiver i alt 268 321 374 428
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger i alt 3 3 3 3
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 2 0 63
Tilgodehavender i alt 24 27 6 76
Likvide beholdninger 84 22 112 26
Omsætningsaktiver i alt 111 52 122 105
Aktiver i alt 379 373 496 533
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat -208 -275 -165 -101
Egenkapital i alt 230 164 273 337
Hensættelse til udskudt skat 59 71 82 94
Hensatte forpligtelser i alt 59 71 82 94
Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 52 13 12 58
Selskabsskat 6 - - -
Anden gæld 30 125 38 44
Anden gæld 30 125 38 44
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 89 139 141 102
Gældsforpligtelser i alt 89 139 141 102
Passiver i alt 379 373 496 533
DDD

Murerfirmaet Laust Andersen ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 439910 Murere.

Murerfirmaet Laust Andersen ApS blev etableret den 29-06-2017 og holder til på adressen Heggelunds Alle 10 2600 Glostrup. Selskabets formål er at udøve virksomhed med murervirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden Murerfirmaet Laust Andersen ApS (CVR: 38793314) er AKTIV

CVR nummer

38793314

Adresse

Heggelunds Alle 10
2600 Glostrup

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29-06-2017

Stamdata for Murerfirmaet Laust Andersen ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
GLOSTRUP
Branchekode og branche:
439910 / 439910 Murere
P-numre:
1022659053
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
439910 / Murere
29-06-2017 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Murerfirmaet Laust Andersen ApS
29-06-2017 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
29-06-2017 -
Heggelunds Alle 10
2600 Glostrup
GLOSTRUP
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2017-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
2017-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.
Ledelse
DIREKTØR 29-06-2017 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder