Murermester Larsen ApS CVR-nr 38103725

Status: AKTIV

Sct.Clemensvej 75 A 4760 Vordingborg

Årets resultat:
2022: 196
2021: 66
Bruttofortjeneste:
2022: 1.401
2021: 1.154
Antal ansatte:
2
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 1.401 1.154 1.121 1.249
Årets resultat 196 66 71 212
Egenkapital I alt 560 422 413 342
Status balance 1.072 714 777 722


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 1.401 1.154 1.121 1.249
Personaleomkostninger -1.043 -993 -969 -939
Af- og nedskrivninger -93 -61 -52 -43
Driftsresultat 265 100 100 267
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -12 -15 -5 -21
Resultat før skat 254 85 94 247
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 196 66 71 212
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 642 237 298 249
Materielle anlægsaktiver i alt 642 237 298 249
Anlægsaktiver i alt 642 237 298 249
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 348 150 211 301
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 15 6 16 6
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 363 156 227 306
Likvide beholdninger 67 321 252 167
Omsætningsaktiver i alt 430 477 479 473
Aktiver i alt 1.072 714 777 722
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat 510 372 363 292
Foreslået udbytte for regnskabsåret 59 - - -
Egenkapital i alt 560 422 413 342
Hensættelse til udskudt skat 33 17 19 15
Hensatte forpligtelser i alt 33 17 19 15
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 62 87 155 142
Selskabsskat 36 15 16 20
Anden gæld - 173 175 203
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 478 275 345 365
Gældsforpligtelser i alt 478 275 345 365
Passiver i alt 1.072 714 777 722

Murermester Larsen ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 439910 Murere.

Murermester Larsen ApS blev etableret den 30-09-2016 og holder til på adressen Sct.Clemensvej 75 A 4760 Vordingborg. Selskabets formål er murer-, bygge- og entreprenørvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden Murermester Larsen ApS (CVR: 38103725) er AKTIV


CVR nummer

38103725

Adresse

Sct.Clemensvej 75 A
4760 Vordingborg

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30-09-2016

Stamdata for Murermester Larsen ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
439910 / 439910 Murere
P-numre:
1021832258
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
439910 / Murere
30-09-2016 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Murermester Larsen ApS
30-09-2016 -
Historik for sekundære navne
Murermester Tonny Larsen ApS
30-09-2016 -
Adressehistorik
30-09-2016 - 10-01-2018
Vordingborgvej 9
4773 Stensved
VORDINGBORG
11-01-2018 - 24-06-2020
Krondrevet 9
4760 Vordingborg
VORDINGBORG
25-06-2020 -
Sct.Clemensvej 75 A
4760 Vordingborg
VORDINGBORG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2016-10-01
Slut på første regnskabsperiode:
2017-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af én direktør

Relaterede virksomheder