Music Tribe Innovation DK A/S CVR-nr 21378607

Status: AKTIV

H.C. Andersens Boulevard 38, 3 1553 København V

Årets resultat:
2022: -54.023
2021: -141.056
Bruttofortjeneste:
2022: -117.344
2021: -76.394
Antal ansatte:
278
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning 334.388 349.023 - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste -117.344 -76.394 -27.694 -135.453
Årets resultat -54.023 -141.056 63.549 108.238
Egenkapital I alt 134.055 204.449 500.070 445.647
Status balance 586.519 900.761 767.535 729.761


Beløb i 1000 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning 334.388 349.023 - -
Bruttofortjeneste -117.344 -76.394 -27.694 -135.453
Personaleomkostninger - - - -
Af- og nedskrivninger - - - -
Driftsresultat -35.011 -109.657 66.291 158.886
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -307 -3.383 -24.249 -24.663
Resultat før skat -34.467 -111.321 -22.172 -147.404
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat -54.023 -141.056 63.549 108.238
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - 4.263 6.060
Immaterielle anlægsaktiver i alt 67.964 242.433 238.968 225.600
Grunde og bygninger 114.666 143.828 168.101 99.408
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5.927 4.838 2.997 3.919
Materielle anlægsaktiver i alt 134.119 162.882 172.508 103.327
Anlægsaktiver i alt 202.214 405.365 413.520 413.215
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 10.471 28.442 12.458 11.104
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 38.843 31.687 32.492 26.131
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 9.619 856 919
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 173.730 5.925 120.429 443.712
Andre tilgodehavender 45.692 34.096 26.618 1.170
Periodeafgrænsningsposter 1.090 66 1.673 48
Tilgodehavender i alt 220.512 49.706 153.821 456.878
Likvide beholdninger 124.950 414.003 363.623 39.681
Omsætningsaktiver i alt 384.305 495.396 549.936 522.738
Aktiver i alt 586.519 900.761 767.535 729.761
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 157.619 157.619 157.619 157.136
Overført resultat -23.564 46.830 189.508 205.486
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 134.055 204.449 500.070 445.647
Hensættelse til udskudt skat 10.695 13.614 14.354 22.355
Hensatte forpligtelser i alt 10.695 13.614 14.354 38.938
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 13.893 3.208 3.114 14.561
Selskabsskat 4.484 - 0 22.470
Anden gæld - 20.418 28.888 24.852
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 437.653 668.078 599.264 352.926
Gældsforpligtelser i alt 441.769 682.698 601.975 534.393
Passiver i alt 586.519 900.761 963.456 935.953

Personer

Music Tribe Innovation DK A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 701010 Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed.

Music Tribe Innovation DK A/S blev etableret den 26-10-1998 og holder til på adressen H.C. Andersens Boulevard 38, 3 1553 København V. Selskabets formål er handel, produktion, distribution, udvikling og markedsføring indenfor audio og dermed beslægtet virksomhed, dels i eget regi, dels gennem koncernforbundne datterselskaber. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 24.648.000 kr.

Status: Virksomheden Music Tribe Innovation DK A/S (CVR: 21378607) er AKTIV


CVR nummer

21378607

Adresse

H.C. Andersens Boulevard 38, 3
1553 København V

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

26-10-1998

Personer

Stamdata for Music Tribe Innovation DK A/S

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
A/S
Område:
Branchekode og branche:
701010 / 701010 Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed
P-numre:
1004893245
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
980000 / Uoplyst
26-10-1998 - 29-11-2001
741490 / Anden virksomhedsrådgivning
30-11-2001 - 30-12-2007
702200 / Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse
31-12-2007 - 30-12-2011
701010 / Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed
31-12-2011 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
THE TC GROUP A/S
26-10-1998 - 26-07-2020
Music Tribe Innovation DK A/S
27-07-2020 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
26-10-1998 - 19-11-2019
Sindalsvej 34
8240 Risskov
AARHUS
20-11-2019 - 29-06-2021
Ib Spang Olsens Gade 17
8200 Aarhus N
AARHUS
30-06-2021 - 23-04-2023
Gammel Strand 44
1202 København K
KØBENHAVN
24-04-2023 -
H.C. Andersens Boulevard 38 3
1553 København V
KØBENHAVN
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
1998-10-27
Slut på første regnskabsperiode:
1999-06-30
Registreret kapital:
24.648.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--07-01
Regnskabsperiode slutter:
--06-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af bestyrelsen formand i forening med enten en direktør eller to bestyrelsesmedlemmer, eller to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør.

Relaterede virksomheder