NG Finans ApS CVR-nr 42373621

Status: AKTIV

Langdalsvej 46 8220 Brabrand

Årets resultat:
2021: 6
Bruttofortjeneste:
2021: 92
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2021
Nettoomsætning -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 92
Årets resultat 6
Egenkapital I alt 46
Status balance 74


Beløb i 1000 2021-12
Valuta DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning -
Bruttofortjeneste 92
Personaleomkostninger -85
Af- og nedskrivninger -
Driftsresultat 7
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder -
Andre finansielle omkostninger 0
Resultat før skat 7
Skat af årets resultat -
Årets resultat 6
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver -
Immaterielle anlægsaktiver i alt -
Grunde og bygninger -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar -
Materielle anlægsaktiver i alt -
Anlægsaktiver i alt 3
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer -
Forudbetalinger for varer -
Varebeholdninger i alt -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder -
Andre tilgodehavender -
Periodeafgrænsningsposter -
Tilgodehavender i alt 60
Likvide beholdninger 10
Omsætningsaktiver i alt 71
Aktiver i alt 74
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40
Overført resultat 6
Foreslået udbytte for regnskabsåret -
Egenkapital i alt 46
Hensættelse til udskudt skat -
Hensatte forpligtelser i alt -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 16
Selskabsskat 2
Anden gæld 8
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 28
Gældsforpligtelser i alt 28
Passiver i alt 74

NG Finans ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 692000 Bogføring og revision; skatterådgivning.

NG Finans ApS blev etableret den 04-05-2021 og holder til på adressen Langdalsvej 46 8220 Brabrand. Selskabets formål er at drive virksomhed med bogføring og dertil beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden NG Finans ApS (CVR: 42373621) er AKTIV

CVR nummer

42373621

Adresse

Langdalsvej 46
8220 Brabrand

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

04-05-2021

Stamdata for NG Finans ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
AARHUS
Branchekode og branche:
692000 / 692000 Bogføring og revision; skatterådgivning
P-numre:
1027142458
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
692000 / Bogføring og revision: skatterådgivning
04-05-2021 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
NG Finans ApS
04-05-2021 -
Historik for sekundære navne
NG Regnskab ApS
04-05-2021 -
NG Rådgivning ApS
04-05-2021 -
NG Marketing ApS
04-05-2021 -
Adressehistorik
04-05-2021 - 17-04-2022
Hobrovej 4 A st
8900 Randers C
RANDERS
18-04-2022 - 17-09-2022
Niels Brocks Gade 8 1
8900 Randers C
RANDERS
18-09-2022 - 15-08-2023
Lille Voldgade 9 st
8900 Randers C
RANDERS
16-08-2023 -
Langdalsvej 46
8220 Brabrand
AARHUS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2021-05-05
Slut på første regnskabsperiode:
2021-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.

Relaterede virksomheder