Nordic Veterinary Specialist ApS CVR-nr 39423103

Status: AKTIV

Skovlytoften 5, Øverød 2840 Holte

Årets resultat:
2020: -58
2019: 761
Bruttofortjeneste:
2020: -206
2019: 42
Antal ansatte:
1
Direktør:
Peter Christian Strøm
Beløb i 1000 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste -206 42 -3
Årets resultat -58 761 -3
Egenkapital I alt 700 758 -2
Status balance 9.133 1.877 0
Beløb i 1000 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta pure pure DKK
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste -206 42 -3
Personaleomkostninger -206 - -
Af- og nedskrivninger -19 -5 -
Driftsresultat -431 38 -
Andre finansielle omkostninger -209 -9 -
Resultat før skat -196 767 -
Skat af årets resultat 138 -6 0
Årets resultat -58 761 -3
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Grunde og bygninger 7.206 261 -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 249 19 -
Materielle anlægsaktiver i alt 7.455 280 -
Anlægsaktiver i alt 8.672 1.053 -
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger i alt 40 - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 12 49 -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 579 -
Andre tilgodehavender 148 - -
Periodeafgrænsningsposter 3 - -
Tilgodehavender i alt 301 628 -
Likvide beholdninger 121 196 0
Omsætningsaktiver i alt 461 823 0
Aktiver i alt 9.133 1.877 0
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 0 0
Overført resultat -487 15 -3
Egenkapital i alt 700 758 -2
Hensatte forpligtelser i alt - - -
Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 627 570 -
Selskabsskat 0 6 -
Anden gæld 71 12 2
Anden gæld 71 12 2
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.637 1.118 2
Gældsforpligtelser i alt 8.433 1.118 2
Passiver i alt 9.133 1.877 0
DDD

Nordic Veterinary Specialist ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 750000 Dyrlæger.

Nordic Veterinary Specialist ApS blev etableret den 13-03-2018 og holder til på adressen Skovlytoften 5, Øverød 2840 Holte. Virksomhedens formål er at udøve virksomhed ved konsulent- og salgsvirksomhed indenfor dyrlægebranchen. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 2 kr.

Status: Virksomheden Nordic Veterinary Specialist ApS (CVR: 39423103) er AKTIV

CVR nummer

39423103

Adresse

Skovlytoften 5, Øverød
2840 Holte

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13-03-2018

Stamdata for Nordic Veterinary Specialist ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
RUDERSDAL
Branchekode og branche:
750000 / 750000 Dyrlæger
P-numre:
1023449974, 1026109309
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
750000 / Dyrlæger
13-03-2018 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Nordic Veterinary Specialist IVS
13-03-2018 - 21-09-2020
Nordic Veterinary Specialist ApS
22-09-2020 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
13-03-2018 - 09-08-2020
Nordre Teglkaj 24 1
2450 København SV
KØBENHAVN
10-08-2020 -
Skovlytoften 5
2840 Holte
RUDERSDAL
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2018-03-14
Slut på første regnskabsperiode:
2018-12-31
Registreret kapital:
2
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Virksomheden tegnes af selskabets direktør
Ledelse
DIREKTØR 13-03-2018 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder