PAGAARD ELEKTRO A/S CVR-nr 14805605

Status: AKTIV

Borgergade 16, Thyregod 7323 Give

Årets resultat:
2023: 4.045
2022: 3.370
Bruttofortjeneste:
2023: 15.829
2022: 14.432
Antal ansatte:
19
Beløb i 1000 2023 2022 2021 2020
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 15.829 14.432 13.914 12.652
Årets resultat 4.045 3.370 3.255 2.935
Egenkapital I alt 9.793 8.749 8.379 7.724
Status balance 21.606 18.931 18.090 12.775


Beløb i 1000 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 15.829 14.432 13.914 12.652
Personaleomkostninger -10.405 -9.666 -9.663 -8.415
Af- og nedskrivninger -220 -199 -299 -298
Driftsresultat 5.204 4.567 3.952 3.938
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -250 -485 -25 -187
Resultat før skat 5.186 4.322 4.175 3.764
Skat af årets resultat -1.142 -951 -920 -829
Årets resultat 4.045 3.370 3.255 2.935
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger 1.198 1.239 1.280 1.321
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 480 252 409 543
Materielle anlægsaktiver i alt 1.678 1.491 1.690 1.865
Anlægsaktiver i alt 1.678 1.491 1.690 1.865
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 230 253 244 274
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 230 253 244 274
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 8.028 9.191 7.795 2.857
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender - - - -
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 11.240 10.662 9.381 4.185
Likvide beholdninger 7.903 5.675 6.440 5.770
Omsætningsaktiver i alt 19.929 17.440 16.401 10.910
Aktiver i alt 21.606 18.931 18.090 12.775
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 1.200 1.200 1.200 1.200
Overført resultat 5.093 4.549 4.179 3.924
Foreslået udbytte for regnskabsåret 3.500 3.000 3.000 2.600
Egenkapital i alt 9.793 8.749 8.379 7.724
Hensættelse til udskudt skat 1.210 69 52 101
Hensatte forpligtelser i alt 1.210 69 52 101
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 4.600 4.068 3.997 1.244
Selskabsskat - - 332 648
Anden gæld 5.582 5.232 5.307 2.602
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 10.603 9.361 9.660 4.510
Gældsforpligtelser i alt 10.603 10.114 9.660 4.950
Passiver i alt 21.606 18.931 18.090 12.775

PAGAARD ELEKTRO A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 432100 El-installation.

PAGAARD ELEKTRO A/S blev etableret den 24-10-1990 og holder til på adressen Borgergade 16, Thyregod 7323 Give. Selskabets formål er at drive elinstallationsvirksomhed, salg af hårde hvidevarer, belysninger og anden i forbindelse hermed stående handelsvirksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 1.200.000 kr.

Status: Virksomheden PAGAARD ELEKTRO A/S (CVR: 14805605) er AKTIV


CVR nummer

14805605

Adresse

Borgergade 16, Thyregod
7323 Give

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

24-10-1990

Stamdata for PAGAARD ELEKTRO A/S

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
A/S
Område:
Branchekode og branche:
432100 / 432100 El-installation
P-numre:
1005681235, 1001589829
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
453100 / El-installation
24-10-1990 - 30-12-2007
432100 / El-installation
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
VALUTA INVEST 5 AF 25.10.1990 ApS
24-10-1990 - 03-04-1995
PURHØJ HORSENS ApS
04-04-1995 - 30-04-1997
PAGAARD ELEKTRO A/S
01-05-1997 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
24-10-1990 - 30-12-2006
Borgergade 16
7323 Give
GIVE
31-12-2006 -
Borgergade 16
7323 Give
VEJLE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
1990-10-25
Slut på første regnskabsperiode:
1992-04-01
Registreret kapital:
1.200.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--05-01
Regnskabsperiode slutter:
--04-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør og af et medlem af bestyrelsen i forening.

Relaterede virksomheder