R2 Farver ApS CVR-nr 27178448

Status: AKTIV

Falkevej 6 8800 Viborg

Årets resultat:
2022: 1.474
2021: 4.321
Bruttofortjeneste:
2022: 28.205
2021: 34.920
Antal ansatte:
60
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 28.205 34.920 34.316 31.711
Årets resultat 1.474 4.321 6.156 4.523
Egenkapital I alt 8.135 10.660 12.340 12.911
Status balance 17.081 20.932 28.325 22.854


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 28.205 34.920 34.316 31.711
Personaleomkostninger -24.786 -29.851 -26.333 -24.705
Af- og nedskrivninger -677 -795 -902 -1.069
Driftsresultat 2.736 4.254 7.022 5.937
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - 77 60 19
Andre finansielle omkostninger -1.264 -135 -51 -234
Resultat før skat 1.855 5.519 7.898 5.802
Skat af årets resultat - -1.198 -1.742 -1.279
Årets resultat 1.474 4.321 6.156 4.523
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - 0 150
Grunde og bygninger - - 0 4.383
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1.599 2.343 2.716 2.130
Materielle anlægsaktiver i alt 1.599 2.343 2.716 6.536
Anlægsaktiver i alt 2.119 2.641 2.901 6.752
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 3.883 4.031 3.489 3.610
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 3.883 4.031 3.489 3.610
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.302 4.418 5.247 3.486
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 4.087 5.021 9.387 3.490
Andre tilgodehavender 811 1.179 1.440 1.200
Periodeafgrænsningsposter 54 38 94 92
Tilgodehavender i alt 8.565 11.100 16.569 8.838
Likvide beholdninger 55 68 148 71
Omsætningsaktiver i alt 14.962 18.292 25.424 16.101
Aktiver i alt 17.081 20.932 28.325 22.854
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat 7.010 6.535 6.215 10.286
Foreslået udbytte for regnskabsåret 1.000 4.000 6.000 2.500
Egenkapital i alt 8.135 10.660 12.340 12.911
Hensættelse til udskudt skat 24 53 56 144
Hensatte forpligtelser i alt 24 53 56 144
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 360 1.023 702 852
Selskabsskat 410 - - 0
Anden gæld 3.441 5.495 11.712 4.161
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 8.923 10.219 15.930 8.901
Gældsforpligtelser i alt 8.923 10.219 15.930 9.798
Passiver i alt 17.081 20.932 28.325 22.854

R2 Farver ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 433410 Malerforretninger.

R2 Farver ApS blev etableret den 25-05-2003 og holder til på adressen Falkevej 6 8800 Viborg. Selskabets formål er at eje ejendomme, værdipapirer og ejerandele i virksomheder og dermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden R2 Farver ApS (CVR: 27178448) er AKTIV


CVR nummer

27178448

Adresse

Falkevej 6
8800 Viborg

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25-05-2003

Stamdata for R2 Farver ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
VIBORG
Branchekode og branche:
433410 / 433410 Malerforretninger
P-numre:
1009894981, 1024504626, 1025621529, 1027439760
Sekundære brancher:
433300 / Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning 475210 / Farve- og tapetforretninger 475400 / Detailhandel med elektriske husholdningsapparater
Hoved-branche historik
702040 / Udlejning af erhvervsejendomme
25-05-2003 - 30-12-2007
682040 / Udlejning af erhvervsejendomme
31-12-2007 - 30-12-2015
433410 / Malerforretninger
31-12-2015 -
Sekundær branche historik
433300 / Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning
31-12-2020 -
475210 / Farve- og tapetforretninger
31-12-2020 -
475400 / Detailhandel med elektriske husholdningsapparater
31-07-2021 -
Historik for virksomhedens navn
THUE BO ApS
25-05-2003 - 20-12-2015
R2 Farver ApS
21-12-2015 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
25-05-2003 - 13-07-2019
Falkevej 6
8800 Viborg
VIBORG
14-07-2019 -
Falkevej 6
8800 Viborg
VIBORG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2003-05-26
Slut på første regnskabsperiode:
2003-12-31
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør alene.
Relaterede virksomheder