R2 Gardiner ApS CVR-nr 38724789

Status: AKTIV

Falkevej 6 8800 Viborg

Årets resultat:
2022: 421
2021: 556
Bruttofortjeneste:
2022: 1.496
2021: 1.521
Antal ansatte:
2
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 1.496 1.521 1.086 415
Årets resultat 421 556 439 -22
Egenkapital I alt 671 750 394 -45
Status balance 1.347 1.859 1.345 237


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 1.496 1.521 1.086 415
Personaleomkostninger -911 -790 -523 -441
Af- og nedskrivninger -73 -34 - -
Driftsresultat 512 697 563 -26
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - 7 - -
Andre finansielle omkostninger -2 -2 -2 -1
Resultat før skat 541 702 564 -27
Skat af årets resultat - -146 -125 6
Årets resultat 421 556 439 -22
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 214 439 - -
Materielle anlægsaktiver i alt 214 439 - -
Anlægsaktiver i alt 214 439 - -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 36 0 4 0
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 36 0 4 0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 47 116 80 19
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 720 859 958 -
Andre tilgodehavender - - - -
Periodeafgrænsningsposter 9 5 7 13
Tilgodehavender i alt 776 980 1.044 57
Likvide beholdninger 321 440 296 180
Omsætningsaktiver i alt 1.133 1.420 1.345 237
Aktiver i alt 1.347 1.859 1.345 237
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat 221 200 144 -95
Foreslået udbytte for regnskabsåret 400 500 200 -
Egenkapital i alt 671 750 394 -45
Hensættelse til udskudt skat 13 12 - -
Hensatte forpligtelser i alt 13 12 - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 75 120 100 86
Selskabsskat 119 - - -
Anden gæld 465 543 746 96
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 663 1.097 951 282
Gældsforpligtelser i alt 663 1.097 951 282
Passiver i alt 1.347 1.859 1.345 237

R2 Gardiner ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 479900 Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder.

R2 Gardiner ApS blev etableret den 05-06-2017 og holder til på adressen Falkevej 6 8800 Viborg. Virksomhedens formål er salg og montering af gardiner. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden R2 Gardiner ApS (CVR: 38724789) er AKTIV


CVR nummer

38724789

Adresse

Falkevej 6
8800 Viborg

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

05-06-2017

Stamdata for R2 Gardiner ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
479900 / 479900 Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder
P-numre:
1022542520
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
479900 / Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder
05-06-2017 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
R2 Gardiner ApS
05-06-2017 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
05-06-2017 - 13-07-2019
Falkevej 6
8800 Viborg
VIBORG
14-07-2019 -
Falkevej 6
8800 Viborg
VIBORG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2017-06-06
Slut på første regnskabsperiode:
2017-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Virksomheden tegnes af Thue Bo Rasmussen i forening med Frederik Mikkel Sieverts.

Relaterede virksomheder