Rada ApS CVR-nr 42586196

Status: AKTIV

Skydebanevej 6 6500 Vojens

Årets resultat:
2022: -81
Bruttofortjeneste:
2022: -
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2022
Nettoomsætning -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste -
Årets resultat -81
Egenkapital I alt -41
Status balance 91


Beløb i 1000 2022-12
Valuta DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning -
Bruttofortjeneste -
Personaleomkostninger -
Af- og nedskrivninger -
Driftsresultat -68
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder -
Andre finansielle omkostninger -13
Resultat før skat -
Skat af årets resultat -
Årets resultat -81
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver -
Immaterielle anlægsaktiver i alt -
Grunde og bygninger -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar -
Materielle anlægsaktiver i alt -
Anlægsaktiver i alt -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer -
Forudbetalinger for varer -
Varebeholdninger i alt -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 29
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder -
Andre tilgodehavender -
Periodeafgrænsningsposter -
Tilgodehavender i alt 29
Likvide beholdninger 62
Omsætningsaktiver i alt 91
Aktiver i alt 91
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40
Overført resultat -81
Foreslået udbytte for regnskabsåret -
Egenkapital i alt -41
Hensættelse til udskudt skat -
Hensatte forpligtelser i alt -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 5
Selskabsskat -
Anden gæld -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 132
Gældsforpligtelser i alt 132
Passiver i alt 91

Rada ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 451120 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser.

Rada ApS blev etableret den 06-08-2021 og holder til på adressen Skydebanevej 6 6500 Vojens. Selskabets formål er at drive virksomhed med handel af brugte og nye motorkøretøjer, herunder ved import/export, samt drive virksomhed med onlinekurser til voksne og børn, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden Rada ApS (CVR: 42586196) er AKTIV


CVR nummer

42586196

Adresse

Skydebanevej 6
6500 Vojens

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

06-08-2021

Stamdata for Rada ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
451120 / 451120 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser
P-numre:
1027421586
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
451120 / Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser
06-08-2021 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Rada ApS
06-08-2021 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
06-08-2021 -
Skydebanevej 6
6500 Vojens
HADERSLEV
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2021-08-07
Slut på første regnskabsperiode:
2022-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør

Relaterede virksomheder