SACHMANN KRAN ApS CVR-nr 35145508

Status: AKTIV

Dønnevældevej 69 3230 Græsted

Årets resultat:
2021: -28
2020: 178
Bruttofortjeneste:
2021: 853
2020: 1.092
Antal ansatte:
2
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 853 1.092 736 613
Årets resultat -28 178 182 173
Egenkapital I alt 439 567 389 207
Status balance 924 1.363 626 689
Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta u3 u3 u3 u3
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste 853 1.092 736 613
Personaleomkostninger -792 -741 -441 -372
Af- og nedskrivninger -55 -47 -35 -19
Driftsresultat 6 303 260 221
Andre finansielle omkostninger -38 -65 -2 -13
Resultat før skat -34 238 258 209
Årets resultat -28 178 182 173
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver 0 0 0 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 222 120 167 146
Materielle anlægsaktiver i alt 222 120 167 146
Anlægsaktiver i alt 222 120 168 146
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 266 714 378 484
Andre tilgodehavender - - - -
Periodeafgrænsningsposter 321 407 - -
Tilgodehavender i alt 601 1.121 378 493
Likvide beholdninger 101 121 80 50
Omsætningsaktiver i alt 702 1.242 458 543
Aktiver i alt 924 1.363 626 689
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 80 80 80 80
Overført resultat 359 387 309 127
Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 100 - -
Egenkapital i alt 439 567 389 207
Hensættelse til udskudt skat 1 8 10 -
Hensatte forpligtelser i alt 1 8 10 -
Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 231 535 63 213
Selskabsskat 0 50 34 30
Anden gæld 184 204 129 187
Anden gæld 184 204 129 187
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 483 788 227 483
Gældsforpligtelser i alt 483 788 227 483
Passiver i alt 924 1.363 626 689
DDD

SACHMANN KRAN ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 494100 Vejgodstransport.

SACHMANN KRAN ApS blev etableret den 20-03-2013 og holder til på adressen Dønnevældevej 69 3230 Græsted. Selskabets formål er at drive vognmandsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 80.000 kr.

Status: Virksomheden SACHMANN KRAN ApS (CVR: 35145508) er AKTIV

CVR nummer

35145508

Adresse

Dønnevældevej 69
3230 Græsted

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20-03-2013

Stamdata for SACHMANN KRAN ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
GRIBSKOV
Branchekode og branche:
494100 / 494100 Vejgodstransport
P-numre:
1018360035
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
494100 / Vejgodstransport
20-03-2013 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
SACHMANN CONTAINERTRANSPORT ApS
20-03-2013 - 25-09-2019
SACHMANN KRAN ApS
26-09-2019 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
20-03-2013 - 08-08-2021
Dønnevældevej 69
3230 Græsted
GRIBSKOV
09-08-2021 -
Dønnevældevej 69
3230 Græsted
GRIBSKOV
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2013-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
2013-12-31
Registreret kapital:
80.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af 1 direktør alene
Ledelse
ADM. DIR. 20-03-2013 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder