SG-SERVICE ApS CVR-nr 46465814

Status: AKTIV

Sperrestrupvej 45 B 3650 Ølstykke

Årets resultat:
2023: 291
2022: 88
Bruttofortjeneste:
2023: 817
2022: 526
Antal ansatte:
2
Beløb i 1000 2023 2022 2021 2020
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 817 526 653 423
Årets resultat 291 88 152 -31
Egenkapital I alt 951 661 623 520
Status balance 1.216 823 927 678


Beløb i 1000 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 817 526 653 423
Personaleomkostninger -346 -327 -355 -339
Af- og nedskrivninger -95 -97 -101 -84
Driftsresultat 376 102 198 -22
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -2 -3 -2 -1
Resultat før skat 374 98 196 -23
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 291 88 152 -31
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 609 301 270 370
Materielle anlægsaktiver i alt 609 301 270 370
Anlægsaktiver i alt 609 301 270 370
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 65 69 77 67
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 193 60 152 18
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 0 - - -
Periodeafgrænsningsposter 5 14 21 21
Tilgodehavender i alt 199 73 178 55
Likvide beholdninger 342 379 402 186
Omsætningsaktiver i alt 606 521 657 308
Aktiver i alt 1.216 823 927 678
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat 781 536 448 345
Foreslået udbytte for regnskabsåret 45 0 50 50
Egenkapital i alt 951 661 623 520
Hensættelse til udskudt skat 74 25 16 -
Hensatte forpligtelser i alt 74 25 16 -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 50 32 91 60
Selskabsskat - - - -
Anden gæld 105 103 173 97
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 156 135 266 158
Gældsforpligtelser i alt 190 137 288 158
Passiver i alt 1.216 823 927 678

SG-SERVICE ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 813000 Landskabspleje.

SG-SERVICE ApS blev etableret den 03-07-1977 og holder til på adressen Sperrestrupvej 45 B 3650 Ølstykke. Selskabets formål er at drive handel, fabrikation samt finansiering Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 30.000 kr.

Status: Virksomheden SG-SERVICE ApS (CVR: 46465814) er AKTIV


CVR nummer

46465814

Adresse

Sperrestrupvej 45 B
3650 Ølstykke

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

03-07-1977

Stamdata for SG-SERVICE ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
813000 / 813000 Landskabspleje
P-numre:
1006577211, 1001881508
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
527490 / Anden reparationsvirksomhed af varer til personligt brug eller husholdningsbrug
03-07-1977 - 30-12-2007
952900 / Reparation af andre varer til personligt brug og husholdningsbrug
31-12-2007 - 07-09-2016
813000 / Landskabspleje
08-09-2016 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
ASX 194 ApS
03-07-1977 - 14-06-1992
SG-SERVICE ApS
15-06-1992 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
03-07-1977 - 30-12-2006
Sperrestrupvej 45 B
3650 Ølstykke
ØLSTYKKE
31-12-2006 -
Sperrestrupvej 45 B
3650 Ølstykke
EGEDAL
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
Slut på første regnskabsperiode:
Registreret kapital:
30.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--07-01
Regnskabsperiode slutter:
--06-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktøren

Relaterede virksomheder