Sinners Inc ApS CVR-nr 35866132

Status: AKTIV

Randersvej 27 8200 Aarhus N

Årets resultat:
2021: 853
2020: 867
Bruttofortjeneste:
2021: 8.699
2020: 5.428
Antal ansatte:
13
Direktør:
Mark Wosgerau
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 8.699 5.428 4.240 4.815
Årets resultat 853 867 -446 -220
Egenkapital I alt 904 251 -616 -170
Status balance 3.971 2.464 930 776
Beløb i 1000 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste 8.699 5.428 4.240 4.815
Personaleomkostninger -7.397 -4.291 -4.415 -4.963
Af- og nedskrivninger -170 -146 -164 -101
Driftsresultat 1.132 991 -339 -249
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 43 6 6 -
Resultat før skat 1.097 951 -394 -273
Årets resultat 853 867 -446 -220
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 91 - 0 0
Materielle anlægsaktiver i alt 519 591 568 112
Anlægsaktiver i alt 579 651 628 172
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 304 232 74 52
Varebeholdninger i alt 304 232 74 52
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 2.930 237 178 10
Andre tilgodehavender - - 0 22
Tilgodehavender i alt 2.930 237 178 83
Likvide beholdninger 158 1.343 49 468
Omsætningsaktiver i alt 3.392 1.813 302 604
Aktiver i alt 3.971 2.464 930 776
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat 154 1 -666 -220
Foreslået udbytte for regnskabsåret 700 200 - 0
Egenkapital i alt 904 251 -616 -170
Hensættelse til udskudt skat 21 17 - 0
Hensatte forpligtelser i alt 21 17 - 0
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder 1.065 742 593 304
Leverandører af varer og tjenesteydelser 20 53 142 27
Selskabsskat 240 67 0 0
Anden gæld 1.311 1.253 516 610
Anden gæld 1.311 1.253 516 610
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 3.046 2.196 1.509 947
Gældsforpligtelser i alt 3.046 2.196 1.546 947
Passiver i alt 3.971 2.464 930 776
DDD

Sinners Inc ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 960900 Andre personlige serviceydelser i.a.n..

Sinners Inc ApS blev etableret den 03-06-2014 og holder til på adressen Randersvej 27 8200 Aarhus N. Selskabets formål er udvikling og salg af tatoveringsmaskiner og dermed beslægtet aktivitet. Selskabet kan desuden efter direktionens bestemmelse påtage sig andre aktiviteter. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden Sinners Inc ApS (CVR: 35866132) er AKTIV

CVR nummer

35866132

Adresse

Randersvej 27
8200 Aarhus N

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

03-06-2014

Stamdata for Sinners Inc ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
AARHUS
Branchekode og branche:
960900 / 960900 Andre personlige serviceydelser i.a.n.
P-numre:
1019441683
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
282900 / Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n.
03-06-2014 - 30-12-2018
960900 / Andre personlige serviceydelser i.a.n.
31-12-2018 -
Sekundær branche historik
960900 / Andre personlige serviceydelser i.a.n.
03-06-2014 - 30-12-2018
Historik for virksomhedens navn
SINNERS INK ApS
03-06-2014 - 01-06-2019
Sinners Inc ApS
02-06-2019 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
03-06-2014 - 26-12-2015
Otte Ruds Gade 92 3
8200 Aarhus N
AARHUS
27-12-2015 - 19-11-2017
Randersvej 27
8200 Aarhus N
AARHUS
20-11-2017 - 18-10-2018
Randersvej 27
8200 Aarhus N
AARHUS
19-10-2018 -
Randersvej 27
8200 Aarhus N
AARHUS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2014-06-04
Slut på første regnskabsperiode:
2015-09-30
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--10-01
Regnskabsperiode slutter:
--09-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør alene.
Ledelse
DIREKTØR 03-06-2014 -
ADM. DIR. 31-07-2020 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder