Skorstensfejerfirmaet Per Knudsen ApS CVR-nr 39572478

Status: AKTIV

Asmild Eng 28 8800 Viborg

Årets resultat:
2022: 644
2021: 770
Bruttofortjeneste:
2022: 3.659
2021: 3.681
Antal ansatte:
4
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 3.659 3.681 3.966 4.007
Årets resultat 644 770 756 502
Egenkapital I alt 4.740 4.696 4.726 4.080
Status balance 5.647 5.690 5.506 4.976


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 3.659 3.681 3.966 4.007
Personaleomkostninger -2.579 -2.365 -2.600 -3.067
Af- og nedskrivninger -319 -319 -308 -292
Driftsresultat 760 958 1.006 647
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 72 43 6 -
Andre finansielle omkostninger - - - -
Resultat før skat 828 995 1.004 645
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 644 770 756 502
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt 866 953 1.039 1.126
Grunde og bygninger 1.982 1.968 2.003 2.038
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 458 655 941 818
Materielle anlægsaktiver i alt 2.440 2.623 2.944 2.856
Anlægsaktiver i alt 3.306 3.575 3.983 3.981
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 25 29 30 -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 25 29 30 -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 474 454 0 502
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 1.546 1.381 706 -
Andre tilgodehavender - - - -
Periodeafgrænsningsposter 41 74 14 14
Tilgodehavender i alt 2.060 1.909 746 516
Likvide beholdninger 256 176 746 478
Omsætningsaktiver i alt 2.342 2.115 1.523 994
Aktiver i alt 5.647 5.690 5.506 4.976
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat 4.050 4.046 3.876 401
Foreslået udbytte for regnskabsåret 640 600 800 111
Egenkapital i alt 4.740 4.696 4.726 4.080
Hensættelse til udskudt skat 292 319 360 350
Hensatte forpligtelser i alt 292 319 360 350
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 18 18 18 18
Selskabsskat 211 261 0 26
Anden gæld 387 396 401 499
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 616 675 419 546
Gældsforpligtelser i alt 616 675 419 546
Passiver i alt 5.647 5.690 5.506 4.976

Skorstensfejerfirmaet Per Knudsen ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 812220 Skorstensfejning.

Skorstensfejerfirmaet Per Knudsen ApS blev etableret den 14-05-2018 og holder til på adressen Asmild Eng 28 8800 Viborg. Virksomhedens formål er at drive skorstensfejervirksomhed og dermed ligestillet virksomhed Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden Skorstensfejerfirmaet Per Knudsen ApS (CVR: 39572478) er AKTIV


CVR nummer

39572478

Adresse

Asmild Eng 28
8800 Viborg

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14-05-2018

Stamdata for Skorstensfejerfirmaet Per Knudsen ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
812220 / 812220 Skorstensfejning
P-numre:
1023619551
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
812220 / Skorstensfejning
14-05-2018 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Skorstensfejerfirmaet Per Knudsen ApS
14-05-2018 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
14-05-2018 -
Asmild Eng 28
8800 Viborg
VIBORG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2018-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
2018-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Virksomheden tegnes af direktionen.

Relaterede virksomheder