JBA Murer ApS CVR-nr 41743441

Status: AKTIV

Højen 7 2690 Karlslunde

Årets resultat:
2022: 143
2021: 247
Bruttofortjeneste:
2022: 1.987
2021: 1.111
Antal ansatte:
3
Beløb i 1000 2022 2021
Nettoomsætning - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 1.987 1.111
Årets resultat 143 247
Egenkapital I alt 429 287
Status balance 909 992


Beløb i 1000 2022-06 2021-06
Valuta DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - -
Bruttofortjeneste 1.987 1.111
Personaleomkostninger -1.787 -791
Af- og nedskrivninger -7 -
Driftsresultat 193 320
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - -
Andre finansielle omkostninger - -
Resultat før skat 184 317
Skat af årets resultat -41 -70
Årets resultat 143 247
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - -
Grunde og bygninger - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 53 -
Materielle anlægsaktiver i alt 53 -
Anlægsaktiver i alt 53 -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - -
Forudbetalinger for varer - -
Varebeholdninger i alt - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 393 316
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - -
Andre tilgodehavender - -
Periodeafgrænsningsposter - -
Tilgodehavender i alt 484 316
Likvide beholdninger 372 676
Omsætningsaktiver i alt 856 992
Aktiver i alt 909 992
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 40
Overført resultat 269 247
Foreslået udbytte for regnskabsåret 120 0
Egenkapital i alt 429 287
Hensættelse til udskudt skat - -
Hensatte forpligtelser i alt - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 227 329
Selskabsskat 41 70
Anden gæld 211 306
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 480 706
Gældsforpligtelser i alt 480 706
Passiver i alt 909 992

JBA Murer ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 439910 Murere.

JBA Murer ApS blev etableret den 29-09-2020 og holder til på adressen Højen 7 2690 Karlslunde. Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor murerarbejde samt hermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden JBA Murer ApS (CVR: 41743441) er AKTIV


CVR nummer

41743441

Adresse

Højen 7
2690 Karlslunde

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29-09-2020

Stamdata for JBA Murer ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
439910 / 439910 Murere
P-numre:
1026343158
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
439910 / Murere
29-09-2020 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
S.T.E Murerfirma ApS
29-09-2020 - 30-05-2022
JBA Murer ApS
31-05-2022 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
29-09-2020 - 08-02-2021
Helenas Alle 49
2650 Hvidovre
HVIDOVRE
09-02-2021 - 26-05-2021
Stadionvej 92 2
2600 Glostrup
GLOSTRUP
27-05-2021 - 25-07-2021
Rampelyset 4 A 5
4000 Roskilde
ROSKILDE
26-07-2021 - 05-06-2022
Rampelyset 4 A 5
4000 Roskilde
ROSKILDE
06-06-2022 -
Højen 7
2690 Karlslunde
GREVE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2020-09-30
Slut på første regnskabsperiode:
2021-06-30
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--07-01
Regnskabsperiode slutter:
--06-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Relaterede virksomheder