STE København ApS CVR-nr 37630381

Status: AKTIV

Helenas Alle 49 2650 Hvidovre

Årets resultat:
2022: 127
2021: -720
Bruttofortjeneste:
2022: 2.652
2021: 1.292
Antal ansatte:
4
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 2.652 1.292 1.755 44
Årets resultat 127 -720 128 27
Egenkapital I alt 542 415 1.135 1.008
Status balance 4.613 3.995 5.352 3.675


Beløb i 1000 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 2.652 1.292 1.755 44
Personaleomkostninger -2.617 -2.004 -1.496 0
Af- og nedskrivninger -20 -7 -5 -4
Driftsresultat 16 -719 253 40
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 0 0 0 0
Andre finansielle omkostninger - - - -
Resultat før skat 2 -724 173 40
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 127 -720 128 27
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 46 15 23 14
Materielle anlægsaktiver i alt 46 15 23 14
Anlægsaktiver i alt 69 39 66 37
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 330 80 80 -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 330 80 80 -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.581 2.453 3.987 2.491
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 1.206 - 0 24
Andre tilgodehavender 33 19 - 0
Periodeafgrænsningsposter 70 173 32 47
Tilgodehavender i alt 4.155 3.644 5.019 3.562
Likvide beholdninger 58 232 186 77
Omsætningsaktiver i alt 4.543 3.956 5.285 3.638
Aktiver i alt 4.613 3.995 5.352 3.675
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat 492 365 1.085 958
Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 0 0 0
Egenkapital i alt 542 415 1.135 1.008
Hensættelse til udskudt skat 0 0 4 7
Hensatte forpligtelser i alt 0 0 4 7
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 2.406 1.794 2.718 2.564
Selskabsskat 0 36 46 -
Anden gæld 1.066 717 769 81
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 3.567 3.495 4.212 2.661
Gældsforpligtelser i alt 4.071 3.580 4.212 2.661
Passiver i alt 4.613 3.995 5.352 3.675

STE København ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 439910 Murere.

STE København ApS blev etableret den 18-04-2016 og holder til på adressen Helenas Alle 49 2650 Hvidovre. Selskabets formål er at besidde fast ejendom samt drive virksomhed med totalentreprise og andre hermed beslægtede aktiviteter. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.001 kr.

Status: Virksomheden STE København ApS (CVR: 37630381) er AKTIV


CVR nummer

37630381

Adresse

Helenas Alle 49
2650 Hvidovre

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18-04-2016

Stamdata for STE København ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
439910 / 439910 Murere
P-numre:
1021357312
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
439910 / Murere
18-04-2016 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Storkøbenhavns Total Entreprise ApS
18-04-2016 - 14-01-2023
STE København ApS
15-01-2023 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
18-04-2016 - 13-08-2023
Helenas Alle 49
2650 Hvidovre
HVIDOVRE
14-08-2023 -
Helenas Alle 49
2650 Hvidovre
HVIDOVRE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2016-04-19
Slut på første regnskabsperiode:
2017-06-30
Registreret kapital:
50.001
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--07-01
Regnskabsperiode slutter:
--06-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse.

Relaterede virksomheder