SYLAN A/S CVR-nr 14880534

Status: AKTIV

Edwin Rahrs Vej 76 8220 Brabrand

Årets resultat:
2022: 3.571
2021: 2.374
Bruttofortjeneste:
2022: 22.279
2021: 20.343
Antal ansatte:
31
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 22.279 20.343 19.909 17.304
Årets resultat 3.571 2.374 1.766 1.587
Egenkapital I alt 7.433 6.235 5.627 5.410
Status balance 11.001 11.334 9.883 9.702


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 22.279 20.343 19.909 17.304
Personaleomkostninger -16.570 -16.189 -16.707 -14.399
Af- og nedskrivninger -1.097 -904 -873 -723
Driftsresultat 4.612 3.089 2.329 2.177
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 16 11 - -
Andre finansielle omkostninger -43 -46 -34 -59
Resultat før skat 4.594 3.058 2.305 2.125
Skat af årets resultat -1.023 -684 -539 -538
Årets resultat 3.571 2.374 1.766 1.587
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 2.442 3.184 2.642 2.400
Materielle anlægsaktiver i alt 2.442 3.200 2.712 2.534
Anlægsaktiver i alt 2.721 3.480 2.992 2.817
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 360 665 494 301
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 360 665 494 301
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.549 5.063 1.772 3.209
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 1.033 599 313 1.325
Andre tilgodehavender 48 454 22 59
Periodeafgrænsningsposter 578 659 738 712
Tilgodehavender i alt 3.252 6.790 2.862 5.334
Likvide beholdninger 4.667 398 3.535 1.249
Omsætningsaktiver i alt 8.279 7.854 6.891 6.885
Aktiver i alt 11.001 11.334 9.883 9.702
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 840 840 840 840
Overført resultat 3.023 3.022 3.021 3.020
Foreslået udbytte for regnskabsåret 3.570 2.373 1.765 1.550
Egenkapital i alt 7.433 6.235 5.627 5.410
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt 870 600 705 365
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 557 1.755 955 695
Selskabsskat - - - 464
Anden gæld 1.038 1.475 720 2.199
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.698 4.498 2.202 3.358
Gældsforpligtelser i alt 2.698 4.498 3.552 3.927
Passiver i alt 11.001 11.334 9.883 9.702

SYLAN A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering.

SYLAN A/S blev etableret den 20-12-1990 og holder til på adressen Edwin Rahrs Vej 76 8220 Brabrand. Selskabets formål er at udøve virksomhed indenfor bygningsrenovering og fugtsikring samt andre dermed beslægtede aktiviteter. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 300.000 kr.

Status: Virksomheden SYLAN A/S (CVR: 14880534) er AKTIV


CVR nummer

14880534

Adresse

Edwin Rahrs Vej 76
8220 Brabrand

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

20-12-1990

Stamdata for SYLAN A/S

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
A/S
Område:
Branchekode og branche:
439990 / 439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering
P-numre:
1000821623
Sekundære brancher:
412000 / Opførelse af bygninger 433300 / Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning
Hoved-branche historik
452100 / Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)
20-12-1990 - 30-12-2007
439990 / Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
433300 / Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning
31-12-2007 -
412000 / Opførelse af bygninger
01-01-2008 -
Historik for virksomhedens navn
A.S. SYLAN & BETON AKTIESELSKAB
20-12-1990 - 20-06-2005
SYLAN A/S
21-06-2005 -
Historik for sekundære navne
A.S. SYLAN & BETON AKTIESELSKAB
20-12-1990 -
DANSK FACADETEKNIK A/S
20-12-1990 -
A.S. ADMINISTRATION AKTIESELSKAB
20-12-1990 -
SYLAN ENTREPRISE A/S
20-12-1990 -
Viby Murerfirma A/S
07-04-2021 -
Adressehistorik
20-12-1990 - 30-12-2006
E Christensens Vej 90
7430 Ikast
IKAST
31-12-2006 - 04-07-2017
E Christensens Vej 90
7430 Ikast
IKAST-BRANDE
05-07-2017 - 07-05-2019
Edwin Rahrs Vej 76
8220 Brabrand
AARHUS
08-05-2019 - 03-07-2021
Edwin Rahrs Vej 76
8220 Brabrand
AARHUS
04-07-2021 -
Edwin Rahrs Vej 76
8220 Brabrand
AARHUS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
1990-12-21
Slut på første regnskabsperiode:
1991-12-31
Registreret kapital:
300.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør.

Relaterede virksomheder