TAASTRUP DYREKLINIK ApS CVR-nr 36040238

Status: AKTIV

Taastrup Hovedgade 154 2630 Taastrup

Årets resultat:
2021: 112
2020: 398
Bruttofortjeneste:
2021: 3.389
2020: 3.402
Antal ansatte:
5
Direktør:
Gitte Seiler
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 3.389 3.402 3.179 2.651
Årets resultat 112 398 254 59
Egenkapital I alt 1.010 955 612 412
Status balance 4.322 5.732 4.723 4.676
Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta u3 u3 u3 u3
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste 3.389 3.402 3.179 2.651
Personaleomkostninger -2.888 -2.626 -2.602 -2.428
Af- og nedskrivninger -269 -173 -156 -119
Driftsresultat 233 603 421 105
Andre finansielle omkostninger -93 -89 -95 -29
Resultat før skat 141 514 326 75
Årets resultat 112 398 254 59
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver 38 52 68 82
Grunde og bygninger 3.381 3.434 3.487 3.540
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 242 443 503 402
Materielle anlægsaktiver i alt 3.623 3.877 3.990 3.942
Anlægsaktiver i alt 3.660 3.929 4.057 4.024
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger i alt 320 280 275 240
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 32 - - -
Andre tilgodehavender 85 711 50 67
Periodeafgrænsningsposter 1 26 4 5
Tilgodehavender i alt 118 736 53 89
Likvide beholdninger 224 786 338 323
Omsætningsaktiver i alt 662 1.802 666 651
Aktiver i alt 4.322 5.732 4.723 4.676
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat 902 848 507 308
Foreslået udbytte for regnskabsåret 57 56 55 54
Egenkapital i alt 1.010 955 612 412
Hensættelse til udskudt skat 16 45 47 42
Hensatte forpligtelser i alt 16 45 47 42
Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 264 278 246 98
Selskabsskat 38 109 51 6
Anden gæld 468 1.234 636 526
Anden gæld 468 1.234 636 526
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 938 1.751 1.063 794
Gældsforpligtelser i alt 3.297 4.732 4.064 4.222
Passiver i alt 4.322 5.732 4.723 4.676
DDD

TAASTRUP DYREKLINIK ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 750000 Dyrlæger.

TAASTRUP DYREKLINIK ApS blev etableret den 06-07-2014 og holder til på adressen Taastrup Hovedgade 154 2630 Taastrup. Selskabets formål er at drive dyreklinik samt anden dermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden TAASTRUP DYREKLINIK ApS (CVR: 36040238) er AKTIV

CVR nummer

36040238

Adresse

Taastrup Hovedgade 154
2630 Taastrup

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

06-07-2014

Stamdata for TAASTRUP DYREKLINIK ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Høje-Taastrup
Branchekode og branche:
750000 / 750000 Dyrlæger
P-numre:
1019545209
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
999999 / Uoplyst
06-07-2014 - 30-08-2014
750000 / Dyrlæger
31-08-2014 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
TAASTRUP DYREKLINIK ApS
06-07-2014 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
06-07-2014 - 07-04-2019
Taastrup Hovedgade 154
2630 Taastrup
Høje-Taastrup
08-04-2019 - 10-04-2019
Taastrup Hovedgade 154
2630 Taastrup
Høje-Taastrup
11-04-2019 -
Taastrup Hovedgade 154
2630 Taastrup
Høje-Taastrup
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2014-07-07
Slut på første regnskabsperiode:
2015-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktøren.
Ledelse
DIREKTØR 06-07-2014 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder