Thirty-Six ApS CVR-nr 25899687

Status: AKTIV

Tingskiftevej 5 2900 Hellerup

Årets resultat:
2022: -259
2021: -266
Bruttofortjeneste:
2022: 4
2021: -20
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 4 -20 -193 145
Årets resultat -259 -266 -200 -69
Egenkapital I alt 5.438 5.697 5.963 3.298
Status balance 14.541 14.744 14.783 11.328


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 4 -20 -193 145
Personaleomkostninger - - - -
Af- og nedskrivninger -256 -237 -220 -120
Driftsresultat -252 -257 -413 25
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -80 -83 -81 -79
Resultat før skat -332 -340 -493 -54
Skat af årets resultat - 74 293 -
Årets resultat -259 -266 -200 -69
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger 14.287 14.543 14.780 11.327
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt 14.287 14.543 14.780 11.327
Anlægsaktiver i alt 14.287 14.543 14.780 11.327
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 200 200 - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender - - - -
Periodeafgrænsningsposter 2 - - 0
Tilgodehavender i alt 202 200 - 0
Likvide beholdninger 52 0 3 1
Omsætningsaktiver i alt 254 200 3 1
Aktiver i alt 14.541 14.744 14.783 11.328
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 150 150 150 150
Overført resultat 2.519 2.880 2.948 3.148
Foreslået udbytte for regnskabsåret - 0 0 -
Egenkapital i alt 5.438 5.697 5.963 3.298
Hensættelse til udskudt skat - 446 515 -
Hensatte forpligtelser i alt 374 446 515 -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 1 0 19 12
Selskabsskat - - - -
Anden gæld - 35 25 244
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 721 671 455 279
Gældsforpligtelser i alt 8.729 8.600 8.306 8.029
Passiver i alt 14.541 14.744 14.783 11.328

Thirty-Six ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 682030 Anden udlejning af boliger.

Thirty-Six ApS blev etableret den 31-12-2000 og holder til på adressen Tingskiftevej 5 2900 Hellerup. Selskabets formål er investering i fast ejendom og anden dermed forbundet virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden Thirty-Six ApS (CVR: 25899687) er AKTIV


CVR nummer

25899687

Adresse

Tingskiftevej 5
2900 Hellerup

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

31-12-2000

Stamdata for Thirty-Six ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
682030 / 682030 Anden udlejning af boliger
P-numre:
1008282370
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
980000 / Uoplyst
31-12-2000 - 30-12-2007
999999 / Uoplyst
31-12-2007 - 28-09-2014
682030 / Anden udlejning af boliger
29-09-2014 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
VICH-M 5202 ApS
31-12-2000 - 11-03-2019
Thirty-Six ApS
12-03-2019 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
31-12-2000 - 26-03-2001
Rosenborggade 3 3
1130 København K
KØBENHAVN
27-03-2001 - 29-10-2007
Nygade 7 3
1164 København K
KØBENHAVN
30-10-2007 - 04-04-2010
Nygade 7 3
1164 København K
KØBENHAVN
05-04-2010 - 01-09-2013
Grønningen 17
1270 København K
KØBENHAVN
02-09-2013 - 05-02-2017
Esplanaden 7 3
1263 København K
KØBENHAVN
06-02-2017 - 24-07-2017
Dampfærgevej 3 2
2100 København Ø
KØBENHAVN
25-07-2017 - 17-03-2018
Nymøllevej 50
2800 Kgs. Lyngby
LYNGBY-TAARBÆK
18-03-2018 -
Tingskiftevej 5
2900 Hellerup
KØBENHAVN
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2001-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
2001-12-31
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af een direktør.

Relaterede virksomheder