TØMRERFIRMAET MORTEN BUSK BYG ApS CVR-nr 35393854

Status: AKTIV

Klokkestøbervej 8 8800 Viborg

Årets resultat:
2022: 1.010
2021: 1.107
Bruttofortjeneste:
2022: 7.170
2021: 6.155
Antal ansatte:
13
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 7.170 6.155 3.993 3.492
Årets resultat 1.010 1.107 236 223
Egenkapital I alt 1.108 1.198 341 755
Status balance 3.257 3.590 2.395 2.095


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 7.170 6.155 3.993 3.492
Personaleomkostninger -5.826 -4.733 -3.613 -3.045
Af- og nedskrivninger -7 -6 -4 -59
Driftsresultat 1.337 1.415 - 388
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -41 -59 -77 -90
Resultat før skat 1.297 1.427 305 303
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 1.010 1.107 236 223
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 22 29 0 40
Materielle anlægsaktiver i alt 22 29 0 40
Anlægsaktiver i alt 22 29 0 40
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 87 75 68 84
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.202 1.963 1.571 1.037
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - 0 16 333
Andre tilgodehavender 14 28 83 22
Periodeafgrænsningsposter 75 15 9 0
Tilgodehavender i alt 1.819 2.057 1.701 1.487
Likvide beholdninger 1.329 1.429 626 484
Omsætningsaktiver i alt 3.235 3.561 2.395 2.055
Aktiver i alt 3.257 3.590 2.395 2.095
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 80 80 80 80
Overført resultat 28 1.118 261 675
Foreslået udbytte for regnskabsåret 1.000 - - -
Egenkapital i alt 1.108 1.198 341 755
Hensættelse til udskudt skat 115 163 34 40
Hensatte forpligtelser i alt 115 163 34 40
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder 0 231 - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 813 650 662 674
Selskabsskat 334 190 74 113
Anden gæld 615 1.063 1.284 514
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.033 2.229 2.020 1.301
Gældsforpligtelser i alt 2.033 2.229 2.020 1.301
Passiver i alt 3.257 3.590 2.395 2.095

Mangler du en tømrer fra Viborg, så kan du med fordel kontakte MB Byg for et uforpligtende tilbyd. MB Byg klarer alle former for tømreropgaver i Viborg og omegn – fra tegltag og isolering til nybyggeri og tilbygning.

TØMRERFIRMAET MORTEN BUSK BYG ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed.

TØMRERFIRMAET MORTEN BUSK BYG ApS blev etableret den 30-06-2013 og holder til på adressen Klokkestøbervej 8 8800 Viborg. Selskabets formål er drift af tømmervirksomhed og dermed ligestillet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 80.000 kr.

Status: Virksomheden TØMRERFIRMAET MORTEN BUSK BYG ApS (CVR: 35393854) er AKTIV


CVR nummer

35393854

Adresse

Klokkestøbervej 8
8800 Viborg

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30-06-2013

Stamdata for TØMRERFIRMAET MORTEN BUSK BYG ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
433200 / 433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
P-numre:
1018612638
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
433200 / Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
30-06-2013 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
TØMRERFIRMAET MORTEN BUSK BYG ApS
30-06-2013 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
30-06-2013 - 07-03-2016
Gl. Aalborgvej 49 2
8800 Viborg
VIBORG
08-03-2016 - 03-06-2018
Skårupvej 39
9500 Hobro
VIBORG
04-06-2018 - 24-10-2020
Jegstrupvej Vest 97
8800 Viborg
VIBORG
25-10-2020 -
Klokkestøbervej 8
8800 Viborg
VIBORG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2013-07-01
Slut på første regnskabsperiode:
2014-12-31
Registreret kapital:
80.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktionen.

Relaterede virksomheder