Total Rens ApS CVR-nr 38915495

Status: AKTIV

Stængervej 33 8700 Horsens

Årets resultat:
2023: 104
2022: 168
Bruttofortjeneste:
2023: 611
2022: 620
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2023 2022 2021 2020
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 611 620 668 203
Årets resultat 104 168 262 96
Egenkapital I alt 511 357 302 57
Status balance 648 543 594 186


Beløb i 1000 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 611 620 668 203
Personaleomkostninger -474 -398 -327 -54
Af- og nedskrivninger - - - -
Driftsresultat 137 222 341 149
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger - - - -
Resultat før skat 133 216 335 128
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 104 168 262 96
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt - - - -
Anlægsaktiver i alt - - - -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 194 39 41 93
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 4 - 2 0
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 198 49 43 93
Likvide beholdninger 450 494 551 94
Omsætningsaktiver i alt 648 543 594 186
Aktiver i alt 648 543 594 186
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 40 40 0
Overført resultat 353 203 149 0
Foreslået udbytte for regnskabsåret 118 114 113 17
Egenkapital i alt 511 357 302 57
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt 12 12 12 -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 68 41 43 33
Selskabsskat 31 50 - -
Anden gæld - 41 235 84
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 126 174 280 117
Gældsforpligtelser i alt 126 174 280 117
Passiver i alt 648 543 594 186

Total Rens ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 812290 Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler.

Total Rens ApS blev etableret den 05-09-2017 og holder til på adressen Stængervej 33 8700 Horsens. Selskabets formål er investeringsvirksomhed, herunder at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber, samt anden hermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 1 kr.

Status: Virksomheden Total Rens ApS (CVR: 38915495) er AKTIV


CVR nummer

38915495

Adresse

Stængervej 33
8700 Horsens

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

05-09-2017

Stamdata for Total Rens ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
812290 / 812290 Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler
P-numre:
1022815667
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
642020 / Ikke-finansielle holdingselskaber
05-09-2017 - 22-10-2019
812290 / Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler
23-10-2019 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
MEK LAB Holding IVS
05-09-2017 - 23-10-2019
Total Rens IVS
24-10-2019 - 15-06-2021
Total Rens ApS
16-06-2021 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
05-09-2017 - 28-12-2019
Lollandsgade 14
8700 Horsens
HORSENS
29-12-2019 -
Stængervej 33
8700 Horsens
HORSENS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2017-09-06
Slut på første regnskabsperiode:
2018-03-31
Registreret kapital:
1
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--04-01
Regnskabsperiode slutter:
--03-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktionen.

Relaterede virksomheder