Union Group ApS CVR-nr 38945033

Status: AKTIV

Danmarksgade 13 7400 Herning

Årets resultat:
2021: 98
2020: -93
Bruttofortjeneste:
2021: -
2020: 386
Antal ansatte:
Direktør:
Yutong Li
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste - 386 553 678
Årets resultat 98 -93 2 27
Egenkapital I alt 82 -15 79 77
Status balance 264 128 648 663
Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta u0 DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste - 386 553 678
Personaleomkostninger -303 -495 -540 -603
Driftsresultat 126 -108 13 75
Andre finansielle omkostninger -1 - - -
Resultat før skat 125 -117 4 50
Årets resultat 98 -93 2 27
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Anlægsaktiver i alt 23 23 77 83
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 15 0 268 317
Andre tilgodehavender 99 12 27 108
Tilgodehavender i alt 168 - - -
Likvide beholdninger 72 68 277 153
Omsætningsaktiver i alt 240 105 571 580
Aktiver i alt 264 128 648 663
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat 32 -65 29 27
Egenkapital i alt 82 -15 79 77
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0 10 548 397
Selskabsskat 0 0 1 25
Anden gæld 111 113 20 164
Anden gæld 111 113 20 164
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 181 - - -
Gældsforpligtelser i alt 181 143 569 586
Passiver i alt 264 128 648 663
DDD

Union Group ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 731110 Reklamebureauer.

Union Group ApS blev etableret den 05-09-2017 og holder til på adressen Danmarksgade 13 7400 Herning. Selskabets formål er at drive markedsføringsvirksomhed, konsulentvirksomhed indenfor luksus produkter og ydelser, turisme og international handels samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden Union Group ApS (CVR: 38945033) er AKTIV

CVR nummer

38945033

Adresse

Danmarksgade 13
7400 Herning

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

05-09-2017

Stamdata for Union Group ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
HERNING
Branchekode og branche:
731110 / 731110 Reklamebureauer
P-numre:
1022852236
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
731110 / Reklamebureauer
05-09-2017 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Union Group ApS
05-09-2017 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
05-09-2017 - 20-09-2020
Slusevej 123
2300 København S
KØBENHAVN
21-09-2020 -
Danmarksgade 13
7400 Herning
HERNING
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2017-09-06
Slut på første regnskabsperiode:
2018-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.
Ledelse
DIREKTØR 05-09-2017 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder