Union Service ApS CVR-nr 39651955

Status: AKTIV

Dalbygade 40 H 6000 Kolding

Årets resultat:
2021: -2
2020: -12
Bruttofortjeneste:
2021: -3
2020: -15
Antal ansatte:
Direktør:
Yutong Li
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste -3 -15 10 7
Årets resultat -2 -12 -4 5
Egenkapital I alt 36 39 51 55
Status balance 51 47 333 534
Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta u0 DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste -3 -15 10 7
Driftsresultat - - - -
Andre finansielle omkostninger 0 - - -
Resultat før skat -3 -15 -6 -
Årets resultat -2 -12 -4 5
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Anlægsaktiver i alt - - - -
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 29 29 306 388
Andre tilgodehavender - 12 9 13
Tilgodehavender i alt 47 - - -
Likvide beholdninger 4 2 18 133
Omsætningsaktiver i alt 51 47 333 534
Aktiver i alt 51 47 333 534
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat -14 -11 1 5
Egenkapital i alt 36 39 51 55
Hensættelse til udskudt skat - - - 0
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0 8 14 167
Selskabsskat - - 0 2
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 14 - - -
Gældsforpligtelser i alt 14 8 282 478
Passiver i alt 51 47 333 534
DDD

Union Service ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 791100 Rejsebureauer.

Union Service ApS blev etableret den 12-06-2018 og holder til på adressen Dalbygade 40 H 6000 Kolding. Selskabets formål er at drive markedsførings og konsulentvirksomhed indenfor turisme og rejsebranchen samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden Union Service ApS (CVR: 39651955) er AKTIV

CVR nummer

39651955

Adresse

Dalbygade 40 H
6000 Kolding

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12-06-2018

Stamdata for Union Service ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
KOLDING
Branchekode og branche:
791100 / 791100 Rejsebureauer
P-numre:
1023713558
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
791100 / Rejsebureauer
12-06-2018 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Union Service ApS
12-06-2018 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
12-06-2018 - 05-04-2022
Slusevej 123
2300 København S
KØBENHAVN
06-04-2022 -
Dalbygade 40 H
6000 Kolding
KOLDING
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2018-06-13
Slut på første regnskabsperiode:
2018-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør
Ledelse
DIREKTØR 25-02-2019 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder