ZC ApS CVR-nr 33575467

Status: AKTIV

Englandsgade 41 6700 Esbjerg

Årets resultat:
2022: 8
2021: 328
Bruttofortjeneste:
2022: 2.194
2021: 2.262
Antal ansatte:
5
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 2.194 2.262 1.292 2.548
Årets resultat 8 328 -327 136
Egenkapital I alt -833 -841 -1.169 -842
Status balance 1.477 1.595 1.083 1.282


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 2.194 2.262 1.292 2.548
Personaleomkostninger -2.023 -1.676 -1.543 -1.869
Af- og nedskrivninger -98 -105 -112 -118
Driftsresultat 73 480 -363 238
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger - - - -
Resultat før skat 11 421 -419 175
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 8 328 -327 136
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 16 29 49 76
Materielle anlægsaktiver i alt 132 230 336 448
Anlægsaktiver i alt 251 349 455 567
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 177 166 108 138
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 177 166 108 138
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 5 0 - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 159 32 2 66
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 438 308 371 344
Likvide beholdninger 611 771 148 233
Omsætningsaktiver i alt 1.226 1.245 629 715
Aktiver i alt 1.477 1.595 1.083 1.282
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 80 80 80 80
Overført resultat -913 -921 -1.249 -922
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt -833 -841 -1.169 -842
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 121 76 96 116
Selskabsskat - - - -
Anden gæld 1.612 1.798 1.614 1.461
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.919 2.056 1.884 1.697
Gældsforpligtelser i alt 2.310 2.436 2.253 2.124
Passiver i alt 1.477 1.595 1.083 1.282

ZC ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 561010 Restauranter.

ZC ApS blev etableret den 13-03-2011 og holder til på adressen Englandsgade 41 6700 Esbjerg. Selskabets formål er drift af restauration, eksport, import samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens nærmere skøn. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 80.000 kr.

Status: Virksomheden ZC ApS (CVR: 33575467) er AKTIV


CVR nummer

33575467

Adresse

Englandsgade 41
6700 Esbjerg

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13-03-2011

Stamdata for ZC ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
561010 / 561010 Restauranter
P-numre:
1016725397, 1017382159, 1019279029
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
999999 / Uoplyst
13-03-2011 - 30-05-2011
561010 / Restauranter
31-05-2011 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
ZC ApS
13-03-2011 -
Historik for sekundære navne
RESTAURANT ORIENT ApS
13-03-2011 -
Adressehistorik
13-03-2011 - 09-01-2017
Englandsgade 41
6700 Esbjerg
ESBJERG
10-01-2017 - 19-04-2022
Englandsgade 41
6700 Esbjerg
ESBJERG
20-04-2022 -
Englandsgade 41
6700 Esbjerg
ESBJERG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2011-03-14
Slut på første regnskabsperiode:
2011-12-31
Registreret kapital:
80.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.

Relaterede virksomheder