3K-Byg ApS CVR-nr 39704412

Status: AKTIV

Gl. Tårupvej 45, Taulov 7000 Fredericia

Hent de nyeste årsrapport
Årets resultat:
2020: 89
2019: 22
Bruttofortjeneste:
2020: 619
2019: 1.662
Antal ansatte:
1
Direktør:
Kent Ottosen
Beløb i 1000 2020 2019
Nettoomsætning - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 619 1.662
Årets resultat 89 22
Egenkapital I alt 161 72
Status balance 340 328
Beløb i 1000 2020-12 2019-12
Valuta decimal pure
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste 619 1.662
Personaleomkostninger -488 -1.616
Af- og nedskrivninger -12 -9
Driftsresultat 119 37
Resultat før skat 115 28
Skat af årets resultat -26 -
Årets resultat 89 22
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - 32
Materielle anlægsaktiver i alt 75 32
Anlægsaktiver i alt 75 32
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 25 -
Varebeholdninger i alt 25 -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 169 295
Tilgodehavender i alt 169 295
Likvide beholdninger 71 1
Omsætningsaktiver i alt 265 296
Aktiver i alt 340 328
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50
Overført resultat 111 22
Egenkapital i alt 161 72
Hensættelse til udskudt skat 4 0
Hensatte forpligtelser i alt 4 0
Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0 55
Selskabsskat - 6
Anden gæld 170 -
Anden gæld 170 -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 174 257
Gældsforpligtelser i alt 174 257
Passiver i alt 340 328
DDD

3K-Byg ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering.

3K-Byg ApS blev etableret den 04-07-2018 og holder til på adressen Gl. Tårupvej 45, Taulov 7000 Fredericia. Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden 3K-Byg ApS (CVR: 39704412) er AKTIV

CVR nummer

39704412

Adresse

Gl. Tårupvej 45, Taulov
7000 Fredericia

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

04-07-2018

Stamdata for 3K-Byg ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
FREDERICIA
Branchekode og branche:
439990 / 439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering
P-numre:
1023772198
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
439990 / Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering
04-07-2018 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
K. E. Byg ApS
04-07-2018 - 15-10-2018
3K-Byg ApS
16-10-2018 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
04-07-2018 - 25-09-2020
Nygade 5 st
5500 Middelfart
MIDDELFART
26-09-2020 - 12-08-2021
Udsigten 7 D
7000 Fredericia
FREDERICIA
13-08-2021 -
Gl. Tårupvej 45
7000 Fredericia
FREDERICIA
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2018-07-05
Slut på første regnskabsperiode:
2019-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.
Ledelse
DIREKTØR 04-07-2018 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder