Fredericia Isoleringspuder ApS CVR-nr 37954179

Status: AKTIV

Gørtlervej 8, Erritsø 7000 Fredericia

Årets resultat:
2021: -22
2020: 268
Bruttofortjeneste:
2021: 1.816
2020: 1.825
Antal ansatte:
3
Direktør:
Flemming Rasmussen
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 1.816 1.825 1.533 1.646
Årets resultat -22 268 -91 184
Egenkapital I alt 532 555 416 377
Status balance 1.357 1.405 959 796
Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta decimal decimal decimal DKK
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste 1.816 1.825 1.533 1.646
Personaleomkostninger -1.806 -1.442 -1.413 -1.376
Af- og nedskrivninger -37 -28 -62 -40
Driftsresultat -27 355 58 230
Andre finansielle omkostninger -6 -13 -7 -2
Resultat før skat -28 345 60 234
Skat af årets resultat 5 -77 -20 -50
Årets resultat -22 268 -91 184
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 151 117 87 114
Materielle anlægsaktiver i alt 151 117 87 114
Anlægsaktiver i alt 211 177 147 123
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger i alt 397 228 261 161
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 168 107 240 114
Periodeafgrænsningsposter 2 3 2 2
Tilgodehavender i alt 748 514 550 393
Likvide beholdninger 1 486 1 119
Omsætningsaktiver i alt 1.146 1.228 812 673
Aktiver i alt 1.357 1.405 959 796
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 100 100 100 100
Overført resultat 372 455 186 277
Foreslået udbytte for regnskabsåret 60 0 130 -
Egenkapital i alt 532 555 416 377
Hensættelse til udskudt skat 2 7 4 2
Hensatte forpligtelser i alt 2 7 4 2
Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 45 23 14 107
Anden gæld 425 744 449 239
Anden gæld 425 744 449 239
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 823 844 539 417
Gældsforpligtelser i alt 823 844 539 417
Passiver i alt 1.357 1.405 959 796
DDD

Fredericia Isoleringspuder ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering.

Fredericia Isoleringspuder ApS blev etableret den 22-08-2016 og holder til på adressen Gørtlervej 8, Erritsø 7000 Fredericia. Selskabets formål er at fremstille, bearbejde, sælge og montere Isoleringspuder, samt øvrigt hermed beslægtet håndværksarbejde og salg. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden Fredericia Isoleringspuder ApS (CVR: 37954179) er AKTIV

CVR nummer

37954179

Adresse

Gørtlervej 8, Erritsø
7000 Fredericia

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22-08-2016

Stamdata for Fredericia Isoleringspuder ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
FREDERICIA
Branchekode og branche:
439990 / 439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering
P-numre:
1021688637
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
439990 / Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering
22-08-2016 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Fredericia Isoleringspuder ApS
22-08-2016 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
22-08-2016 - 01-10-2016
Søskendevej 16
7000 Fredericia
FREDERICIA
02-10-2016 - 18-10-2018
Erritsø Møllebanke 11 D
7000 Fredericia
FREDERICIA
19-10-2018 - 30-03-2019
Erritsø Møllebanke 11 D
7000 Fredericia
FREDERICIA
31-03-2019 - 15-09-2021
Gørtlervej 8
7000 Fredericia
FREDERICIA
16-09-2021 -
Gørtlervej 8
7000 Fredericia
FREDERICIA
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2016-08-23
Slut på første regnskabsperiode:
2017-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør
Ledelse
DIREKTØR 22-08-2016 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder