4 XM LOOP ApS CVR-nr 37005096

Status: AKTIV

Skovbrynet 46 8722 Hedensted

Årets resultat:
2021: -313
2020: 869
Bruttofortjeneste:
2021: 597
2020: 458
Antal ansatte:
1
Direktør:
Morten Palmelund
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 597 458 417 326
Årets resultat -313 869 -435 -575
Egenkapital I alt -536 -222 -2.802 -2.368
Status balance 432 411 476 697
Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 597 458 417 326
Personaleomkostninger -712 -747 -442 -484
Af- og nedskrivninger -186 -259 -275 -275
Driftsresultat -301 -549 -300 -433
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -17 -37 -143 -
Resultat før skat -319 877 -443 -575
Skat af årets resultat 5 -8 8 -
Årets resultat -313 869 -435 -575
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 173 257 274 486
Materielle anlægsaktiver i alt 173 257 274 550
Anlægsaktiver i alt 271 355 347 551
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2 2 11 13
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 0 25 14 4
Periodeafgrænsningsposter - 0 3 71
Tilgodehavender i alt 2 27 36 89
Likvide beholdninger 159 29 94 57
Omsætningsaktiver i alt 161 56 130 146
Aktiver i alt 432 411 476 697
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 200 200 50 50
Overført resultat -736 -422 -2.852 -2.418
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt -536 -222 -2.802 -2.368
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder 66 41 65 62
Leverandører af varer og tjenesteydelser 74 95 43 77
Selskabsskat - - - -
Anden gæld 192 124 32 56
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 968 261 3.270 2.820
Gældsforpligtelser i alt 968 633 3.279 3.064
Passiver i alt 432 411 476 697
DDD

4 XM LOOP ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 931300 Fitnesscentre.

4 XM LOOP ApS blev etableret den 19-08-2015 og holder til på adressen Skovbrynet 46 8722 Hedensted. Selskabets formål er investering og drift af fitness centre samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden 4 XM LOOP ApS (CVR: 37005096) er AKTIV

CVR nummer

37005096

Adresse

Skovbrynet 46
8722 Hedensted

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19-08-2015

Stamdata for 4 XM LOOP ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
HEDENSTED
Branchekode og branche:
931300 / 931300 Fitnesscentre
P-numre:
1020659250, 1020796266, 1026695119
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
931300 / Fitnesscentre
19-08-2015 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Loop Aabenraa Aps
19-08-2015 - 30-03-2020
4 XM LOOP ApS
31-03-2020 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
19-08-2015 - 17-11-2018
Europaplads 16 3
8000 Aarhus C
AARHUS
18-11-2018 - 02-12-2018
Europaplads 16 3
8000 Aarhus C
AARHUS
03-12-2018 - 06-04-2020
Europaplads 16 3
8000 Aarhus C
AARHUS
07-04-2020 -
Skovbrynet 46
8722 Hedensted
HEDENSTED
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2015-08-20
Slut på første regnskabsperiode:
2016-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
virksomheden tegnes af en direktør
Ledelse
DIREKTØR 19-08-2015 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder