4 XM LOOP ApS CVR-nr 37005096

Status: AKTIV

Skovbrynet 46 8722 Hedensted

Årets resultat:
2022: -597
2021: -313
Bruttofortjeneste:
2022: 192
2021: 597
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 192 597 458 417
Årets resultat -597 -313 869 -435
Egenkapital I alt -1.132 -536 -222 -2.802
Status balance 272 432 411 476


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 192 597 458 417
Personaleomkostninger -602 -712 -747 -442
Af- og nedskrivninger -161 -186 -259 -275
Driftsresultat -571 -301 -549 -300
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -31 -17 -37 -143
Resultat før skat -601 -319 877 -443
Skat af årets resultat 4 5 -8 8
Årets resultat -597 -313 869 -435
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 114 173 257 274
Materielle anlægsaktiver i alt 114 173 257 274
Anlægsaktiver i alt 212 271 355 347
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 12 2 2 11
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 3 0 25 14
Periodeafgrænsningsposter - - 0 3
Tilgodehavender i alt 15 2 27 36
Likvide beholdninger 45 159 29 94
Omsætningsaktiver i alt 60 161 56 130
Aktiver i alt 272 432 411 476
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 200 200 200 50
Overført resultat -1.332 -736 -422 -2.852
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt -1.132 -536 -222 -2.802
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder 65 66 41 65
Leverandører af varer og tjenesteydelser 70 74 95 43
Selskabsskat - - - -
Anden gæld 371 192 124 32
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.405 968 261 3.270
Gældsforpligtelser i alt 1.405 968 633 3.279
Passiver i alt 272 432 411 476

4 XM LOOP ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 931300 Fitnesscentre.

4 XM LOOP ApS blev etableret den 19-08-2015 og holder til på adressen Skovbrynet 46 8722 Hedensted. Selskabets formål er investering og drift af fitness centre samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden 4 XM LOOP ApS (CVR: 37005096) er AKTIV


CVR nummer

37005096

Adresse

Skovbrynet 46
8722 Hedensted

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19-08-2015

Stamdata for 4 XM LOOP ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
931300 / 931300 Fitnesscentre
P-numre:
1020659250, 1020796266, 1026695119
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
931300 / Fitnesscentre
19-08-2015 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Loop Aabenraa Aps
19-08-2015 - 30-03-2020
4 XM LOOP ApS
31-03-2020 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
19-08-2015 - 17-11-2018
Europaplads 16 3
8000 Aarhus C
AARHUS
18-11-2018 - 02-12-2018
Europaplads 16 3
8000 Aarhus C
AARHUS
03-12-2018 - 06-04-2020
Europaplads 16 3
8000 Aarhus C
AARHUS
07-04-2020 -
Skovbrynet 46
8722 Hedensted
HEDENSTED
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2015-08-20
Slut på første regnskabsperiode:
2016-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
virksomheden tegnes af en direktør

Relaterede virksomheder