A/S OLE KJELDSEN VVS CVR-nr 27301509

Status: AKTIV

Banetoften 68 7500 Holstebro

Årets resultat:
2022: 1.258
2021: 1.540
Bruttofortjeneste:
2022: 6.254
2021: 6.643
Antal ansatte:
8
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 6.254 6.643 5.955 6.000
Årets resultat 1.258 1.540 766 757
Egenkapital I alt 2.904 3.646 3.606 4.340
Status balance 5.494 5.910 6.133 6.197


Beløb i 1000 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 6.254 6.643 5.955 6.000
Personaleomkostninger -4.520 -4.456 -4.665 -4.684
Af- og nedskrivninger -161 -225 -272 -276
Driftsresultat 1.573 1.963 1.018 980
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -24 -10 -6 -4
Resultat før skat 1.549 1.970 1.035 992
Skat af årets resultat -292 -430 -269 -234
Årets resultat 1.258 1.540 766 757
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - 0
Grunde og bygninger 1.066 1.109 1.152 1.196
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 759 169 215 410
Materielle anlægsaktiver i alt 1.825 1.278 1.368 1.606
Anlægsaktiver i alt 1.825 1.278 1.368 1.606
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 381 340 366 417
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.891 1.548 2.017 1.503
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 87 24 86 100
Andre tilgodehavender - - 0 39
Periodeafgrænsningsposter - - 0 4
Tilgodehavender i alt 3.138 2.554 3.007 2.648
Likvide beholdninger 151 1.737 1.392 1.525
Omsætningsaktiver i alt 3.669 4.632 4.765 4.591
Aktiver i alt 5.494 5.910 6.133 6.197
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 500 500 500 500
Overført resultat 1.404 1.146 1.606 2.340
Foreslået udbytte for regnskabsåret 1.000 2.000 1.500 1.500
Egenkapital i alt 2.904 3.646 3.606 4.340
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 489 337 876 436
Selskabsskat - - 269 153
Anden gæld 1.014 1.246 1.060 1.240
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.590 2.013 2.205 1.857
Gældsforpligtelser i alt 2.590 2.263 2.527 1.857
Passiver i alt 5.494 5.910 6.133 6.197

Personer

A/S OLE KJELDSEN VVS er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 432200 VVS- og blikkenslagerforretninger.

A/S OLE KJELDSEN VVS blev etableret den 29-06-2003 og holder til på adressen Banetoften 68 7500 Holstebro. Selskabets formål er at drive handels- og håndsvirksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 500.000 kr.

Status: Virksomheden A/S OLE KJELDSEN VVS (CVR: 27301509) er AKTIV


CVR nummer

27301509

Adresse

Banetoften 68
7500 Holstebro

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

29-06-2003

Personer

Stamdata for A/S OLE KJELDSEN VVS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
A/S
Område:
HOLSTEBRO
Branchekode og branche:
432200 / 432200 VVS- og blikkenslagerforretninger
P-numre:
1010042689
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
980000 / Uoplyst
29-06-2003 - 30-12-2003
453300 / VVS-installatører og blikkenslagerforretninger
31-12-2003 - 30-12-2007
432200 / VVS- og blikkenslagerforretninger
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
A/S OLE KJELDSEN VVS
29-06-2003 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
29-06-2003 -
Banetoften 68
7500 Holstebro
HOLSTEBRO
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2003-06-30
Slut på første regnskabsperiode:
2004-06-30
Registreret kapital:
500.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--07-01
Regnskabsperiode slutter:
--06-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktøren eller af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem
Relaterede virksomheder