AE 2022 A/S CVR-nr 15765542

Status: UNDERKONKURS

Skovvangen 33 6000 Kolding

Årets resultat:
2021: 14.440
2020: 6.682
Bruttofortjeneste:
2021: 20.525
2020: 24.420
Antal ansatte:
42
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 20.525 24.420 23.025 11.361
Årets resultat 14.440 6.682 7.226 5.494
Egenkapital I alt 39.000 24.560 17.878 21.652
Status balance 126.144 103.576 75.867 86.257


Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 20.525 24.420 23.025 11.361
Personaleomkostninger -33.313 -27.663 -22.303 -15.250
Af- og nedskrivninger - - - -
Driftsresultat 18.205 8.473 9.075 6.444
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -105 -121 -573 -497
Resultat før skat 10.219 19.635 18.545 8.595
Skat af årets resultat -2.261 -4.349 -4.105 -1.914
Årets resultat 14.440 6.682 7.226 5.494
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 2.451 979 1.709 1.457
Materielle anlægsaktiver i alt 5.676 1.047 1.770 1.543
Anlægsaktiver i alt 6.194 1.047 1.796 1.569
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 91.474 21.414 69.877 63.912
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 31.333 50.635 46.673 12.000
Andre tilgodehavender 6.633 7.528 1.533 6.342
Periodeafgrænsningsposter 709 1.318 711 235
Tilgodehavender i alt 171.117 97.359 121.938 101.964
Likvide beholdninger 1.260 26.929 2.410 42
Omsætningsaktiver i alt - - - -
Aktiver i alt 126.144 103.576 75.867 86.257
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 500 500 500 500
Overført resultat 52.458 44.501 38.500 24.060
Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 9.285 - -
Egenkapital i alt 39.000 24.560 17.878 21.652
Hensættelse til udskudt skat 7.893 5.611 7.153 3.675
Hensatte forpligtelser i alt 22.259 6.499 8.302 4.739
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 83.580 35.891 45.702 47.835
Selskabsskat 0 5.891 627 1.693
Anden gæld 2.097 3.102 - -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 102.944 62.219 78.636 74.277
Gældsforpligtelser i alt 103.354 64.550 78.842 74.277
Passiver i alt 178.571 125.335 126.144 103.575

AE 2022 A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 412000 Opførelse af bygninger.

AE 2022 A/S blev etableret den 31-12-1991 og holder til på adressen Skovvangen 33 6000 Kolding. Selskabets formål er at drive byggeri- og entreprenørvirksomhed Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 200.000 kr.

Status: Virksomheden AE 2022 A/S (CVR: 15765542) er UNDERKONKURS


CVR nummer

15765542

Adresse

Skovvangen 33
6000 Kolding

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

31-12-1991

Stamdata for AE 2022 A/S

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
A/S
Område:
Branchekode og branche:
412000 / 412000 Opførelse af bygninger
P-numre:
1000974853
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
452100 / Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)
31-12-1991 - 30-12-2007
412000 / Opførelse af bygninger
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
K.L.V. 121 ApS
31-12-1991 - 25-11-1992
O. ADSBØLL & SØNNER A/S
26-11-1992 - 23-04-2018
ADSBØLL ENTREPRISE A/S
24-04-2018 - 06-07-2022
AE 2022 A/S
07-07-2022 -
Historik for sekundære navne
O. ADSBØLL & SØNNER A/S
29-04-2018 - 06-07-2022
Adressehistorik
31-12-1991 - 22-10-2018
Albuen 76
6000 Kolding
KOLDING
23-10-2018 - 07-09-2021
Albuen 76
6000 Kolding
KOLDING
08-09-2021 - 19-09-2021
Skovvangen 33 M 2
6000 Kolding
KOLDING
20-09-2021 - 06-03-2023
Skovvangen 33
6000 Kolding
KOLDING
07-03-2023 - 27-08-2023
Skovvangen 33
6000 Kolding
KOLDING
28-08-2023 -
Skovvangen 33
6000 Kolding
KOLDING
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
1992-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
1993-06-30
Registreret kapital:
200.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening eller af en direktør alene.

Relaterede virksomheder