AG 93 ApS CVR-nr 36929022

Status: AKTIV

Havnegade 2 A 8000 Aarhus C

Årets resultat:
2022: 476
2021: 340
Bruttofortjeneste:
2022: 566
2021: 422
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 566 422 115 -
Årets resultat 476 340 17 -658
Egenkapital I alt 3.408 2.932 2.592 2.575
Status balance 9.904 9.536 9.492 9.561


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 566 422 115 -
Personaleomkostninger - - - -
Af- og nedskrivninger - - - -
Driftsresultat - 422 115 -562
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -90 -82 -94 -96
Resultat før skat 476 340 21 -658
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 476 340 17 -658
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt 9.400 9.134 8.972 9.092
Anlægsaktiver i alt 9.400 9.134 8.972 9.092
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - - - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender - 0 9 1
Periodeafgrænsningsposter 7 6 3 6
Tilgodehavender i alt 7 6 12 11
Likvide beholdninger 497 396 508 458
Omsætningsaktiver i alt 504 402 520 469
Aktiver i alt 9.904 9.536 9.492 9.561
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat 3.358 2.882 2.542 2.525
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 3.408 2.932 2.592 2.575
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0 0 37 33
Selskabsskat - - - -
Anden gæld 107 116 291 86
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 317 321 515 401
Gældsforpligtelser i alt 6.496 6.604 6.900 6.986
Passiver i alt 9.904 9.536 9.492 9.561

AG 93 ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering.

AG 93 ApS blev etableret den 07-06-2015 og holder til på adressen Havnegade 2 A 8000 Aarhus C. Selskabets formål er renovering og opførsel af udlejningsejendomme Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden AG 93 ApS (CVR: 36929022) er AKTIV


CVR nummer

36929022

Adresse

Havnegade 2 A
8000 Aarhus C

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

07-06-2015

Stamdata for AG 93 ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
439990 / 439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering
P-numre:
1020500987
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
439990 / Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering
07-06-2015 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
AG 93 ApS
07-06-2015 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
07-06-2015 - 21-08-2019
Jægerstien 1
8270 Højbjerg
AARHUS
22-08-2019 - 28-08-2019
Søndergade 40 3
8000 Aarhus C
AARHUS
29-08-2019 - 25-11-2019
M.P. Bruuns Gade 29
8000 Aarhus C
AARHUS
26-11-2019 - 01-11-2020
M.P. Bruuns Gade 29 2
8000 Aarhus C
AARHUS
02-11-2020 -
Havnegade 2 A
8000 Aarhus C
AARHUS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2015-06-08
Slut på første regnskabsperiode:
2015-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af én direktør

Relaterede virksomheder