AG ELECTRIC A/S CVR-nr 89847710

Status: AKTIV

Kathale 18 6200 Aabenraa

Årets resultat:
2023: 6.725
2022: 5.038
Bruttofortjeneste:
2023: 45.732
2022: 40.811
Antal ansatte:
106
Beløb i 1000 2023 2022 2021 2020
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 45.732 40.811 45.732 40.811
Årets resultat 6.725 5.038 6.725 5.038
Egenkapital I alt 14.562 11.838 14.562 11.838
Status balance 35.583 29.769 35.583 29.769


Beløb i 1000 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 45.732 40.811 45.732 40.811
Personaleomkostninger -48.631 -41.359 -36.481 -33.768
Af- og nedskrivninger -1.114 -846 -502 -439
Driftsresultat 11.805 10.330 8.774 6.627
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -208 -170 -129 -135
Resultat før skat 11.619 10.164 8.648 6.498
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 6.725 5.038 6.725 5.038
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0 21 63 -
Grunde og bygninger 312 395 1.743 1.860
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 4.060 2.837 1.230 1.035
Materielle anlægsaktiver i alt 4.372 3.232 2.973 2.895
Anlægsaktiver i alt 4.418 3.299 3.094 2.953
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 2.344 2.027 1.946 1.452
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 23.314 14.573 14.902 10.981
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 8.439 11 22 113
Periodeafgrænsningsposter 15 5 677 324
Tilgodehavender i alt 40.676 23.377 22.643 16.736
Likvide beholdninger 6.583 5.664 7.901 8.628
Omsætningsaktiver i alt 49.604 31.068 32.489 26.816
Aktiver i alt 35.583 29.769 35.583 29.769
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 501 501 501 501
Overført resultat 10.060 9.033 6.061 7.337
Foreslået udbytte for regnskabsåret 8.000 5.000 8.000 4.000
Egenkapital i alt 14.562 11.838 14.562 11.838
Hensættelse til udskudt skat 1.706 1.204 1.226 605
Hensatte forpligtelser i alt 1.706 1.204 1.226 605
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - 0 97 -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 9.717 7.644 9.677 5.953
Selskabsskat 363 300 268 268
Anden gæld 7.648 5.681 6.092 6.427
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 31.080 16.345 18.721 12.711
Gældsforpligtelser i alt 33.754 18.630 19.795 17.327
Passiver i alt 54.022 34.368 35.583 29.769

AG ELECTRIC A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 432100 El-installation.

AG ELECTRIC A/S blev etableret den 20-01-1982 og holder til på adressen Kathale 18 6200 Aabenraa. Selskabets formål er at drive produktion og handel. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 100.000 kr.

Status: Virksomheden AG ELECTRIC A/S (CVR: 89847710) er AKTIV


CVR nummer

89847710

Adresse

Kathale 18
6200 Aabenraa

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

20-01-1982

Stamdata for AG ELECTRIC A/S

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
A/S
Område:
Branchekode og branche:
432100 / 432100 El-installation
P-numre:
1002827848, 1015576045, 1024165031, 1025566978
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
453100 / El-installation
20-01-1982 - 30-12-2007
432100 / El-installation
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
A. G. ELECTRIC, CHRISTIANSFELD ApS
20-01-1982 - 22-12-1991
PEMEY 15 ApS
23-12-1991 - 19-02-1992
A. G. ELECTRIC, CHRISTIANSFELD ApS
20-02-1992 - 31-08-1994
A. G. ELECTRIC. CHRISTIANSFELD A/S
01-09-1994 - 20-11-2010
AG ELECTRIC A/S
21-11-2010 -
Historik for sekundære navne
ELTEK PRODUKTION ApS
20-01-1982 - 31-08-1994
ELTEK PRODUKTION A/S
29-09-1994 -
Adressehistorik
20-01-1982 - 30-12-2006
Lindegade 35
6070 Christiansfeld
CHRISTIANSFELD
31-12-2006 - 25-01-2010
Lindegade 35
6070 Christiansfeld
KOLDING
26-01-2010 - 13-02-2010
Kathale 8
6200 Aabenraa
AABENRAA
14-02-2010 -
Kathale 18
6200 Aabenraa
AABENRAA
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
1982-01-21
Slut på første regnskabsperiode:
1983-04-30
Registreret kapital:
100.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--05-01
Regnskabsperiode slutter:
--04-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem.

Relaterede virksomheder