Allbike.dk ApS CVR-nr 36923512

Status: AKTIV

Messingvej 6 8940 Randers SV

Årets resultat:
2022: 263
2021: 235
Bruttofortjeneste:
2022: 1.786
2021: 1.393
Antal ansatte:
2
Direktør:
Torben Alsted Korstgård
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 1.786 1.393 1.176 1.005
Årets resultat 263 235 152 56
Egenkapital I alt 774 512 276 145
Status balance 4.788 2.900 2.841 2.598
Beløb i 1000 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 1.786 1.393 1.176 1.005
Personaleomkostninger -1.288 -1.012 -900 -862
Af- og nedskrivninger -92 -44 -36 -17
Driftsresultat 406 338 241 126
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -137 -28 -45 -56
Resultat før skat 336 309 196 70
Skat af årets resultat -73 -74 -44 -15
Årets resultat 263 235 152 56
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 139 49 73 15
Materielle anlægsaktiver i alt 139 49 73 15
Anlægsaktiver i alt 169 79 103 45
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 4.443 2.647 2.573 2.317
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 4.443 2.647 2.573 2.317
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 48 39 29 191
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 32 - 0 14
Andre tilgodehavender 62 90 13 1
Periodeafgrænsningsposter 0 4 8 0
Tilgodehavender i alt 155 140 52 209
Likvide beholdninger 21 34 114 27
Omsætningsaktiver i alt - - - -
Aktiver i alt 4.788 2.900 2.841 2.598
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat 724 462 226 75
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - 0 20
Egenkapital i alt 774 512 276 145
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 836 707 1.155 1.075
Selskabsskat - - - -
Anden gæld 1.080 1.058 - -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 3.934 2.310 2.505 2.436
Gældsforpligtelser i alt 4.014 2.389 2.565 2.453
Passiver i alt 4.788 2.900 2.841 2.598
DDD

Allbike.dk ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 476420 Cykel- og knallertforretninger.

Allbike.dk ApS blev etableret den 14-06-2015 og holder til på adressen Messingvej 6 8940 Randers SV. Virksomhedens formål er at drive detailhandel, samt dertil knyttet virksomhed Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden Allbike.dk ApS (CVR: 36923512) er AKTIV

CVR nummer

36923512

Adresse

Messingvej 6
8940 Randers SV

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14-06-2015

Stamdata for Allbike.dk ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
RANDERS
Branchekode og branche:
476420 / 476420 Cykel- og knallertforretninger
P-numre:
1020488545
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
476420 / Cykel- og knallertforretninger
14-06-2015 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Allbike.dk ApS
14-06-2015 -
Historik for sekundære navne
Korstgård ApS
21-06-2015 -
Adressehistorik
14-06-2015 - 14-09-2016
Straussvej 10
8920 Randers NV
RANDERS
15-09-2016 - 01-04-2018
Viborgvej 164 A
8920 Randers NV
RANDERS
02-04-2018 -
Messingvej 6
8940 Randers SV
RANDERS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2015-06-15
Slut på første regnskabsperiode:
2016-06-30
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--07-01
Regnskabsperiode slutter:
--06-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Virksomheden tegnes af direktøren
Ledelse
DIREKTØR 14-06-2015 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder