CYCLINGPARTS ApS CVR-nr 30085957

Status: AKTIV

Kertemindevej 20 8940 Randers SV

Årets resultat:
2021: 838
2020: 973
Bruttofortjeneste:
2021: 2.085
2020: 2.038
Antal ansatte:
3
Direktør:
Carsten Petri Steenfeldt-Simonsen
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 2.085 2.038 1.450 1.428
Årets resultat 838 973 344 552
Egenkapital I alt 2.016 1.678 705 861
Status balance 2.510 2.201 1.861 1.577
Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 2.085 2.038 1.450 1.428
Personaleomkostninger -1.025 -802 -967 -696
Af- og nedskrivninger -49 -24 -10 -13
Driftsresultat 1.012 - - -
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -3 -5 -31 -8
Resultat før skat 1.077 1.251 442 710
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 838 973 344 552
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 86 111 0 1
Materielle anlægsaktiver i alt 180 111 9 18
Anlægsaktiver i alt 180 - - -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 240 236 227 185
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 240 - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 181 122 63 118
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 1.840 1.468 431 188
Andre tilgodehavender 68 56 26 38
Periodeafgrænsningsposter - - 0 2
Tilgodehavender i alt 2.089 1.647 521 347
Likvide beholdninger 2 206 1.104 1.027
Omsætningsaktiver i alt 2.330 - - -
Aktiver i alt 2.510 2.201 1.861 1.577
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat 1.391 1.053 580 236
Foreslået udbytte for regnskabsåret 500 500 0 500
Egenkapital i alt 2.016 1.678 705 861
Hensættelse til udskudt skat 3 4 - -
Hensatte forpligtelser i alt 3 - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 69 43 33 61
Selskabsskat - - - -
Anden gæld 165 163 139 124
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 491 - - -
Gældsforpligtelser i alt 491 - - -
Passiver i alt 2.510 2.201 1.861 1.577
DDD

CYCLINGPARTS ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 476420 Cykel- og knallertforretninger.

CYCLINGPARTS ApS blev etableret den 08-12-2006 og holder til på adressen Kertemindevej 20 8940 Randers SV. Selskabets formål er fabrikation og handel samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden CYCLINGPARTS ApS (CVR: 30085957) er AKTIV

CVR nummer

30085957

Adresse

Kertemindevej 20
8940 Randers SV

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

08-12-2006

Stamdata for CYCLINGPARTS ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
RANDERS
Branchekode og branche:
476420 / 476420 Cykel- og knallertforretninger
P-numre:
1012838820
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
980000 / Uoplyst
08-12-2006 - 30-03-2007
524860 / Cykel- og knallertforretninger
31-03-2007 - 30-12-2007
476420 / Cykel- og knallertforretninger
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
CYCLINGPARTS ApS
08-12-2006 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
08-12-2006 - 30-12-2006
20

RANDERS
31-12-2006 - 07-12-2018
Kertemindevej 20
8940 Randers SV
RANDERS
08-12-2018 -
Kertemindevej 20
8940 Randers SV
RANDERS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2006-12-09
Slut på første regnskabsperiode:
2007-12-31
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktionen i forening.
Ledelse
DIREKTØR 08-12-2006 -
DIREKTØR 18-05-2010 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder