ARKITEKTFIRMAET BENT SØRENSEN ApS CVR-nr 75263716

Status: AKTIV

Rosenvænget 13 4690 Haslev

Årets resultat:
2021: 466
2020: 523
Bruttofortjeneste:
2021: 721
2020: 773
Antal ansatte:
1
Direktør:
Bent Erik Sørensen
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 721 773 534 647
Årets resultat 466 523 127 200
Egenkapital I alt 835 2.869 2.346 2.273
Status balance 3.014 3.377 2.797 2.598
Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta u3 u3 u3 u3
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste 721 773 534 647
Personaleomkostninger -130 -122 -328 -381
Af- og nedskrivninger 0 -2 -3 -3
Driftsresultat 591 - 203 263
Andre finansielle omkostninger -37 -6 -28 -5
Resultat før skat 598 671 175 258
Årets resultat 466 523 127 200
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - 0 2 5
Materielle anlægsaktiver i alt - 0 2 5
Anlægsaktiver i alt - 0 2 5
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 128 366 719 87
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 14 - -
Andre tilgodehavender 1 350 - -
Periodeafgrænsningsposter 43 41 3 53
Tilgodehavender i alt 532 772 868 428
Likvide beholdninger 1.452 1.619 949 2.166
Omsætningsaktiver i alt 3.014 3.377 2.796 2.593
Aktiver i alt 3.014 3.377 2.797 2.598
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 200 200 200 200
Overført resultat 635 169 2.146 2.019
Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 2.500 0 54
Egenkapital i alt 835 2.869 2.346 2.273
Hensættelse til udskudt skat 79 0 0 10
Hensatte forpligtelser i alt 79 0 0 10
Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 20 25 20 20
Selskabsskat 53 144 57 61
Anden gæld 330 338 373 233
Anden gæld 330 338 373 233
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.100 508 451 315
Gældsforpligtelser i alt 2.100 508 451 315
Passiver i alt 3.014 3.377 2.797 2.598
DDD

ARKITEKTFIRMAET BENT SØRENSEN ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 711100 Arkitektvirksomhed.

ARKITEKTFIRMAET BENT SØRENSEN ApS blev etableret den 27-06-1984 og holder til på adressen Rosenvænget 13 4690 Haslev. Selskabets formål er at drive arkitektfirma, samt inve- stering Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 80.000 kr.

Status: Virksomheden ARKITEKTFIRMAET BENT SØRENSEN ApS (CVR: 75263716) er AKTIV

CVR nummer

75263716

Adresse

Rosenvænget 13
4690 Haslev

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27-06-1984

Stamdata for ARKITEKTFIRMAET BENT SØRENSEN ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
FAXE
Branchekode og branche:
711100 / 711100 Arkitektvirksomhed
P-numre:
1002454910
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
742040 / Arkitektvirksomhed
27-06-1984 - 30-12-2007
711100 / Arkitektvirksomhed
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
ARKITEKTFIRMAET BENT SØRENSEN ApS
27-06-1984 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
27-06-1984 - 30-12-2006
Rosenvænget 13
4690 Haslev
HASLEV
31-12-2006 -
Rosenvænget 13
4690 Haslev
FAXE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
1984-02-02
Slut på første regnskabsperiode:
1984-12-31
Registreret kapital:
80.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør alene
Ledelse
DIREKTØR 27-06-1984 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder