Tegnestuen Martin Mandrup ApS CVR-nr 42489360

Status: AKTIV

Rysagervej 8 4690 Haslev

Hent de nyeste årsrapport
Årets resultat:
2021: -41
Bruttofortjeneste:
2021: 485
Antal ansatte:
1
Direktør:
Martin Victor Haslund Mandrup
Beløb i 1000 2021
Nettoomsætning -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 485
Årets resultat -41
Egenkapital I alt 127
Status balance 286
Beløb i 1000 2021-12
Valuta u3
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste 485
Personaleomkostninger -432
Af- og nedskrivninger -100
Driftsresultat -48
Andre finansielle omkostninger -4
Resultat før skat -52
Årets resultat -41
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver 200
Anlægsaktiver i alt 200
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 16
Periodeafgrænsningsposter 2
Tilgodehavender i alt 18
Likvide beholdninger 68
Omsætningsaktiver i alt 86
Aktiver i alt 286
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40
Overført resultat 87
Egenkapital i alt 127
Hensættelse til udskudt skat 44
Hensatte forpligtelser i alt 44
Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 65
Selskabsskat 11
Anden gæld 39
Anden gæld 39
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 115
Gældsforpligtelser i alt 115
Passiver i alt 286
DDD

Tegnestuen Martin Mandrup ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 711100 Arkitektvirksomhed.

Tegnestuen Martin Mandrup ApS blev etableret den 23-06-2021 og holder til på adressen Rysagervej 8 4690 Haslev. Selskabets formål er at drive virksomhed med arkitekt- og tegnestuevirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden Tegnestuen Martin Mandrup ApS (CVR: 42489360) er AKTIV

CVR nummer

42489360

Adresse

Rysagervej 8
4690 Haslev

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23-06-2021

Stamdata for Tegnestuen Martin Mandrup ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
FAXE
Branchekode og branche:
711100 / 711100 Arkitektvirksomhed
P-numre:
1027289602
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
711100 / Arkitektvirksomhed
23-06-2021 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Tegnestuen Martin Mandrup ApS
23-06-2021 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
23-06-2021 -
Rysagervej 8
4690 Haslev
FAXE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2021-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
2021-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør
Ledelse
DIREKTØR 23-06-2021 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder