Backstagegym ApS CVR-nr 37163120

Status: AKTIV

Jerlevvej 62 7100 Vejle

Årets resultat:
2022: -4
2021: 4
Bruttofortjeneste:
2022: 0
2021: 8
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 0 8 55 32
Årets resultat -4 4 29 -22
Egenkapital I alt 84 88 85 55
Status balance 251 100 97 79


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 0 8 55 32
Personaleomkostninger 0 0 -22 -50
Af- og nedskrivninger -4 -4 -4 -4
Driftsresultat -4 4 30 -22
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger - - - -
Resultat før skat -4 4 29 -22
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat -4 4 29 -22
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 21 25 29 32
Materielle anlægsaktiver i alt 21 25 29 32
Anlægsaktiver i alt 61 25 29 32
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 150 - 0 3
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 150 - 0 3
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - - - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender - - 0 6
Periodeafgrænsningsposter - 18 - 5
Tilgodehavender i alt - 18 0 11
Likvide beholdninger 40 57 68 32
Omsætningsaktiver i alt 190 75 68 46
Aktiver i alt 251 100 97 79
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat 34 38 35 5
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 84 88 85 55
Hensættelse til udskudt skat - 0 0 0
Hensatte forpligtelser i alt - 0 0 0
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser - - - 0
Selskabsskat - - - -
Anden gæld - 9 12 23
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 17 12 12 23
Gældsforpligtelser i alt 167 12 12 23
Passiver i alt 251 100 97 79

Backstagegym ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 931300 Fitnesscentre.

Backstagegym ApS blev etableret den 18-10-2015 og holder til på adressen Jerlevvej 62 7100 Vejle. Selskabets formål er at drive fitnesscenter og hermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden Backstagegym ApS (CVR: 37163120) er AKTIV

CVR nummer

37163120

Adresse

Jerlevvej 62
7100 Vejle

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18-10-2015

Stamdata for Backstagegym ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
VEJLE
Branchekode og branche:
931300 / 931300 Fitnesscentre
P-numre:
1020819495
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
931300 / Fitnesscentre
18-10-2015 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Backstagegym ApS
18-10-2015 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
18-10-2015 - 03-10-2020
Boulevarden 11 G
7100 Vejle
VEJLE
04-10-2020 -
Jerlevvej 62
7100 Vejle
VEJLE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2015-10-19
Slut på første regnskabsperiode:
2016-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktionen.

Relaterede virksomheder