LIDO FITNESS, HORSENS ApS CVR-nr 34733058

Status: AKTIV

Torvegade 13 A, 1 7100 Vejle

Årets resultat:
2022: -101
2021: -73
Bruttofortjeneste:
2022: -22
2021: 0
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste -22 0 -40 209
Årets resultat -101 -73 -110 293
Egenkapital I alt -6.123 -6.133 -6.060 -5.950
Status balance 0 0 0 0


Beløb i 1000 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste -22 0 -40 209
Personaleomkostninger - 0 0 -266
Af- og nedskrivninger - - 0 438
Driftsresultat -22 0 -40 381
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -78 -73 -70 -89
Resultat før skat -101 -73 -110 293
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat -101 -73 -110 293
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - 0
Materielle anlægsaktiver i alt - - - 0
Anlægsaktiver i alt - - - 0
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - 0
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - 0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - - - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender - - - 0
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt - - - 0
Likvide beholdninger 0 0 0 0
Omsætningsaktiver i alt 0 0 0 0
Aktiver i alt 0 0 0 0
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 81 80 80 80
Overført resultat -6.314 -6.213 -6.140 -6.030
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt -6.123 -6.133 -6.060 -5.950
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 37 12 25 25
Selskabsskat - - - -
Anden gæld 0 1 17 5
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 6.123 1.202 1.165 1.102
Gældsforpligtelser i alt 6.123 6.133 6.060 5.950
Passiver i alt 0 0 0 0

LIDO FITNESS, HORSENS ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 931300 Fitnesscentre.

LIDO FITNESS, HORSENS ApS blev etableret den 07-11-2012 og holder til på adressen Torvegade 13 A, 1 7100 Vejle. Selskabets formål er drift af fitnesscenter samt handel, investering og dermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 80.000 kr.

Status: Virksomheden LIDO FITNESS, HORSENS ApS (CVR: 34733058) er AKTIV

CVR nummer

34733058

Adresse

Torvegade 13 A, 1
7100 Vejle

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

07-11-2012

Stamdata for LIDO FITNESS, HORSENS ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
VEJLE
Branchekode og branche:
931300 / 931300 Fitnesscentre
P-numre:
1018054295, 1019026708
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
931300 / Fitnesscentre
07-11-2012 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
LIDO FITNESS, HORSENS ApS
07-11-2012 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
07-11-2012 - 14-04-2021
Holmekollen 9
8660 Skanderborg
HORSENS
15-04-2021 -
Torvegade 13 A 1
7100 Vejle
VEJLE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2012-11-08
Slut på første regnskabsperiode:
2013-06-30
Registreret kapital:
80.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--07-01
Regnskabsperiode slutter:
--06-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.

Relaterede virksomheder