BLÅHØJ EL A/S CVR-nr 24208516

Status: AKTIV

Buelundvej 1, Blåhøj 7330 Brande

Årets resultat:
2022: 910
2021: 1.372
Bruttofortjeneste:
2022: 8.847
2021: 8.615
Antal ansatte:
18
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 8.847 8.615 7.544 8.194
Årets resultat 910 1.372 965 1.337
Egenkapital I alt 6.663 7.054 5.682 4.716
Status balance 9.652 10.841 9.015 9.259


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 8.847 8.615 7.544 8.194
Personaleomkostninger -7.378 -6.352 -5.757 -5.896
Af- og nedskrivninger -267 -377 -488 -483
Driftsresultat 1.167 1.785 1.300 1.815
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 8 10 0 21
Andre finansielle omkostninger - - - -
Resultat før skat 1.167 1.763 1.240 1.716
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 910 1.372 965 1.337
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger 275 185 185 185
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 887 711 1.567 1.860
Materielle anlægsaktiver i alt 1.163 896 185 185
Anlægsaktiver i alt 1.377 1.111 1.967 2.260
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 2.689 2.218 2.067 2.031
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 3.994 3.313 3.035 2.987
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.298 4.012 1.946 2.327
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 1.063 875 272 0
Andre tilgodehavender 2 429 287 290
Periodeafgrænsningsposter 185 142 85 117
Tilgodehavender i alt 4.195 6.297 3.389 3.398
Likvide beholdninger 86 121 625 614
Omsætningsaktiver i alt 8.275 9.730 7.049 6.999
Aktiver i alt 9.652 10.841 9.015 9.259
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 681 681 681 681
Overført resultat 5.183 5.073 5.001 4.036
Foreslået udbytte for regnskabsåret 800 1.300 - -
Egenkapital i alt 6.663 7.054 5.682 4.716
Hensættelse til udskudt skat 159 162 150 139
Hensatte forpligtelser i alt 159 162 150 139
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.193 1.655 861 942
Selskabsskat 260 379 264 432
Anden gæld 1.372 1.591 1.253 1.380
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.830 3.625 3.026 3.755
Gældsforpligtelser i alt 2.830 3.625 3.183 4.403
Passiver i alt 9.652 10.841 9.015 9.259

BLÅHØJ EL A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 432100 El-installation.

BLÅHØJ EL A/S blev etableret den 29-06-1999 og holder til på adressen Buelundvej 1, Blåhøj 7330 Brande. Selskabets formål er at drive El-installationsvirksomhed herunder nært beslægtede områder til denne branche. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 510.390 kr.

Status: Virksomheden BLÅHØJ EL A/S (CVR: 24208516) er AKTIV


CVR nummer

24208516

Adresse

Buelundvej 1, Blåhøj
7330 Brande

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

29-06-1999

Stamdata for BLÅHØJ EL A/S

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
A/S
Område:
Branchekode og branche:
432100 / 432100 El-installation
P-numre:
1006408876
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
453100 / El-installation
29-06-1999 - 30-12-2007
432100 / El-installation
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
BLÅHØJ EL A/S
29-06-1999 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
29-06-1999 - 30-12-2006
Buelundvej 5
7330 Brande
BRANDE
31-12-2006 - 22-03-2009
Buelundvej 5
7330 Brande
IKAST-BRANDE
23-03-2009 -
Buelundvej 1
7330 Brande
IKAST-BRANDE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
1999-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
1999-12-31
Registreret kapital:
510.390
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse.

Relaterede virksomheder