EL-HUSET BRANDE ApS CVR-nr 26222575

Status: AKTIV

Nørregade 16 7330 Brande

Årets resultat:
2022: -656
2021: 87
Bruttofortjeneste:
2022: 1.789
2021: 2.495
Antal ansatte:
4
Direktør:
Kim Barth Pedersen
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 1.789 2.495 2.973 2.964
Årets resultat -656 87 26 -565
Egenkapital I alt -146 510 423 397
Status balance 1.487 2.771 2.480 2.305
Beløb i 1000 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 1.789 2.495 2.973 2.964
Personaleomkostninger -2.315 -2.286 -2.761 -3.342
Af- og nedskrivninger -105 -112 -151 -162
Driftsresultat -630 98 60 -540
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -26 -18 -34 -31
Resultat før skat -656 80 26 -570
Skat af årets resultat 0 7 0 6
Årets resultat -656 87 26 -565
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 50 176 257 408
Materielle anlægsaktiver i alt 50 176 257 408
Anlægsaktiver i alt 50 176 257 408
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 164 315 487 537
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 343 1.052 908 826
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 49 66 0 11
Periodeafgrænsningsposter 69 82 121 143
Tilgodehavender i alt 1.211 1.930 1.609 1.360
Likvide beholdninger 62 350 127 0
Omsætningsaktiver i alt 1.437 2.595 2.223 1.897
Aktiver i alt 1.487 2.771 2.480 2.305
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat -271 385 298 272
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt -146 510 423 397
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 221 304 269 287
Selskabsskat - - - -
Anden gæld 251 706 544 478
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.408 2.035 1.909 1.908
Gældsforpligtelser i alt 1.633 2.260 2.057 1.908
Passiver i alt 1.487 2.771 2.480 2.305
DDD

EL-HUSET BRANDE ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 432100 El-installation.

EL-HUSET BRANDE ApS blev etableret den 02-09-2001 og holder til på adressen Nørregade 16 7330 Brande. Selskabets formål er at drive el-installationsforretning samt virksomhed med tilknytning hertil. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden EL-HUSET BRANDE ApS (CVR: 26222575) er AKTIV

CVR nummer

26222575

Adresse

Nørregade 16
7330 Brande

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

02-09-2001

Stamdata for EL-HUSET BRANDE ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
IKAST-BRANDE
Branchekode og branche:
432100 / 432100 El-installation
P-numre:
1008648448
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
453100 / El-installation
02-09-2001 - 30-12-2007
432100 / El-installation
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
EL-HUSET BRANDE ApS
02-09-2001 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
02-09-2001 - 30-12-2006
Nørregade 16
7330 Brande
BRANDE
31-12-2006 -
Nørregade 16
7330 Brande
IKAST-BRANDE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2001-09-03
Slut på første regnskabsperiode:
2002-04-30
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--05-01
Regnskabsperiode slutter:
--04-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktionen.
Ledelse
DIREKTØR 02-09-2001 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder