Bredballe Enterprise ApS CVR-nr 42662992

Status: UNDERKONKURS

Europaplads 8 B, 5 8000 Aarhus C

Årets resultat:
2022: -27
Bruttofortjeneste:
2022: 404
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2022
Nettoomsætning -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 404
Årets resultat -27
Egenkapital I alt 13
Status balance 330


Beløb i 1000 2022-12
Valuta DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning -
Bruttofortjeneste 404
Personaleomkostninger -381
Af- og nedskrivninger -49
Driftsresultat -26
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder -
Andre finansielle omkostninger -1
Resultat før skat -27
Skat af årets resultat -
Årets resultat -27
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver -
Immaterielle anlægsaktiver i alt -
Grunde og bygninger -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 275
Materielle anlægsaktiver i alt 275
Anlægsaktiver i alt 275
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer -
Forudbetalinger for varer -
Varebeholdninger i alt -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder -
Andre tilgodehavender -
Periodeafgrænsningsposter -
Tilgodehavender i alt 0
Likvide beholdninger 54
Omsætningsaktiver i alt 54
Aktiver i alt 330
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40
Overført resultat -27
Foreslået udbytte for regnskabsåret 0
Egenkapital i alt 13
Hensættelse til udskudt skat -
Hensatte forpligtelser i alt -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 18
Selskabsskat -
Anden gæld -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 317
Gældsforpligtelser i alt 317
Passiver i alt 330

Bredballe Enterprise ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 439910 Murere.

Bredballe Enterprise ApS blev etableret den 06-09-2021 og holder til på adressen Europaplads 8 B, 5 8000 Aarhus C. Selskabets formål er at drive murere forretning samt enhver anden aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden Bredballe Enterprise ApS (CVR: 42662992) er UNDERKONKURS


CVR nummer

42662992

Adresse

Europaplads 8 B, 5
8000 Aarhus C

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

06-09-2021

Stamdata for Bredballe Enterprise ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
439910 / 439910 Murere
P-numre:
1027516560
Sekundære brancher:
494100 / Vejgodstransport
Hoved-branche historik
439910 / Murere
06-09-2021 -
Sekundær branche historik
494100 / Vejgodstransport
20-09-2023 -
Historik for virksomhedens navn
Bredballe Murere Forretning ApS
06-09-2021 - 01-10-2021
Bredballe Murerforretning ApS
02-10-2021 - 19-09-2023
Bredballe Enterprise og Godstransport ApS
20-09-2023 - 24-10-2023
Bredballe Enterprise ApS
25-10-2023 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
06-09-2021 - 22-09-2023
Kirsebærhaven 10
7120 Vejle Øst
VEJLE
23-09-2023 - 12-02-2024
Odensevej 170
5400 Bogense
NORDFYNS
13-02-2024 -
Europaplads 8 B 5
8000 Aarhus C
AARHUS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2021-09-07
Slut på første regnskabsperiode:
2022-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktionen.

Relaterede virksomheder