MURERMESTER BENT FRANDSEN ApS CVR-nr 21450294

Status: AKTIV

Sonnesgade 14, 4 8000 Aarhus C

Årets resultat:
2021: 80
2020: 332
Bruttofortjeneste:
2021: -1
2020: -1
Antal ansatte:
Direktør:
Bent Frandsen
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning 0 0 0 0
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste -1 -1 -1 -1
Årets resultat 80 332 88 -67
Egenkapital I alt 966 999 775 795
Status balance 1.010 1.167 779 799
Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta u0 u0 u0 u0
Resultatopgørelse
Nettoomsætning 0 0 0 0
Bruttofortjeneste -1 -1 -1 -1
Personaleomkostninger 0 0 0 0
Driftsresultat -1 -1 -1 -1
Andre finansielle omkostninger -1 0 0 0
Resultat før skat 108 425 113 -85
Årets resultat 80 332 88 -67
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Anlægsaktiver i alt - - - -
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt 2 0 5 35
Likvide beholdninger 14 408 43 334
Omsætningsaktiver i alt 1.010 1.167 779 799
Aktiver i alt 1.010 1.167 779 799
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 200 200 200 200
Overført resultat 766 686 467 -
Foreslået udbytte for regnskabsåret - 113 108 108
Egenkapital i alt 966 999 775 795
Hensættelse til udskudt skat 0 0 0 0
Hensatte forpligtelser i alt 0 0 0 0
Gældsforpligtelser
Selskabsskat 19 89 0 0
Anden gæld 0 0 4 4
Anden gæld 0 0 4 4
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 43 168 4 4
Gældsforpligtelser i alt 43 168 4 4
Passiver i alt 1.010 1.167 779 799
DDD

MURERMESTER BENT FRANDSEN ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 439910 Murere.

MURERMESTER BENT FRANDSEN ApS blev etableret den 27-01-1999 og holder til på adressen Sonnesgade 14, 4 8000 Aarhus C. Selskabets formål er formueforvaltning. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 200.000 kr.

Status: Virksomheden MURERMESTER BENT FRANDSEN ApS (CVR: 21450294) er AKTIV

CVR nummer

21450294

Adresse

Sonnesgade 14, 4
8000 Aarhus C

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27-01-1999

Stamdata for MURERMESTER BENT FRANDSEN ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
AARHUS
Branchekode og branche:
439910 / 439910 Murere
P-numre:
1004941272
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
452510 / Murerforretninger
27-01-1999 - 30-12-2007
439910 / Murere
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
MURERMESTER BENT FRANDSEN ApS
27-01-1999 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
27-01-1999 - 21-04-2019
Haslevangsvej 13
8210 Aarhus V
AARHUS
22-04-2019 - 12-03-2021
Sonnesgade 14 st
8000 Aarhus C
AARHUS
13-03-2021 -
Sonnesgade 14 4
8000 Aarhus C
AARHUS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
1999-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
1999-12-31
Registreret kapital:
200.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør
Ledelse
DIREKTØR 27-01-1999 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder