Cosmo 81 ApS CVR-nr 37946915

Status: AKTIV

Søndergade 1 B, 2 8000 Aarhus C

Årets resultat:
2022: -71.287
2021: 197.981
Bruttofortjeneste:
2022: -
2021: -
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste - - - -
Årets resultat -71.287 197.981 62.145 43.750
Egenkapital I alt 663.172 714.536 510.480 442.951
Status balance 663.804 723.350 518.595 449.838


Beløb i 1000 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste - - - -
Personaleomkostninger - - - -
Af- og nedskrivninger - - - -
Driftsresultat - - - -
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -313 -508 -470 -576
Resultat før skat -70.957 198.261 62.971 44.515
Skat af årets resultat -330 -279 -826 -766
Årets resultat -71.287 197.981 62.145 43.750
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt - - - -
Anlægsaktiver i alt 580.486 633.019 429.953 365.352
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - - - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 83.314 90.321 88.641 84.417
Andre tilgodehavender - - - -
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 83.314 90.321 88.641 84.484
Likvide beholdninger 4 10 1 2
Omsætningsaktiver i alt 83.318 90.331 88.642 84.486
Aktiver i alt 663.804 723.350 518.595 449.838
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 126 126 126 126
Overført resultat 325.226 324.057 323.066 320.139
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 663.172 714.536 510.480 442.951
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser - - - -
Selskabsskat 609 279 759 -
Anden gæld 23 713 42 42
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 632 2.402 1.704 42
Gældsforpligtelser i alt 632 8.814 8.116 6.887
Passiver i alt 663.804 723.350 518.595 449.838

Cosmo 81 ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 412000 Opførelse af bygninger.

Cosmo 81 ApS blev etableret den 11-06-1975 og holder til på adressen Søndergade 1 B, 2 8000 Aarhus C. Selskabets formål er byggeadministration, projektering og finansiering samt handel og industri Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 80.000 kr.

Status: Virksomheden Cosmo 81 ApS (CVR: 37946915) er AKTIV


CVR nummer

37946915

Adresse

Søndergade 1 B, 2
8000 Aarhus C

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11-06-1975

Stamdata for Cosmo 81 ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
412000 / 412000 Opførelse af bygninger
P-numre:
1006530840, 1001761185
Sekundære brancher:
682040 / Udlejning af erhvervsejendomme
Hoved-branche historik
452100 / Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)
11-06-1975 - 30-12-2007
412000 / Opførelse af bygninger
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
682040 / Udlejning af erhvervsejendomme
29-02-2008 -
Historik for virksomhedens navn
CO - BYGGEADMINISTRATION ApS
11-06-1975 - 03-12-1996
N.C. RÅDGIVNING OG ADMINISTRATIION ApS
04-12-1996 - 06-01-2016
Cosmo 81 ApS
07-01-2016 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
11-06-1975 - 03-02-2002
Skæring Parkvej 32
8250 Egå
ÅRHUS
04-02-2002 - 31-07-2006
Søndre Ringgade 61 kl
8000 Aarhus C
ÅRHUS
01-08-2006 - 07-09-2010
Heibergsgade 36 st
8000 Aarhus C
AARHUS
08-09-2010 - 02-11-2012
Værkmestergade 3 5 2
8000 Aarhus C
AARHUS
03-11-2012 - 23-02-2016
Store Torv 6 4
8000 Aarhus C
AARHUS
24-02-2016 -
Søndergade 1 B 2
8000 Aarhus C
AARHUS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
1975-10-01
Slut på første regnskabsperiode:
1976-09-30
Registreret kapital:
80.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--10-01
Regnskabsperiode slutter:
--09-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af den samlede direktion

Relaterede virksomheder