Daarbak Invest ApS CVR-nr 42853062

Status: AKTIV

Enghavevej 3 9800 Hjørring

Årets resultat:
2022: -55
Bruttofortjeneste:
2022: -43
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2022
Nettoomsætning -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste -43
Årets resultat -55
Egenkapital I alt -15
Status balance 990


Beløb i 1000 2022-12
Valuta DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning -
Bruttofortjeneste -43
Personaleomkostninger -
Af- og nedskrivninger -
Driftsresultat -43
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder -
Andre finansielle omkostninger -27
Resultat før skat -70
Skat af årets resultat -
Årets resultat -55
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver -
Immaterielle anlægsaktiver i alt -
Grunde og bygninger -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar -
Materielle anlægsaktiver i alt -
Anlægsaktiver i alt -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 953
Forudbetalinger for varer -
Varebeholdninger i alt 953
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder -
Andre tilgodehavender -
Periodeafgrænsningsposter 10
Tilgodehavender i alt 27
Likvide beholdninger 10
Omsætningsaktiver i alt -
Aktiver i alt 990
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40
Overført resultat -55
Foreslået udbytte for regnskabsåret -
Egenkapital i alt -15
Hensættelse til udskudt skat 2
Hensatte forpligtelser i alt 2
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 47
Selskabsskat -
Anden gæld -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.004
Gældsforpligtelser i alt 1.004
Passiver i alt 990

Daarbak Invest ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 451120 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser.

Daarbak Invest ApS blev etableret den 22-11-2021 og holder til på adressen Enghavevej 3 9800 Hjørring. Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, køb og salg samt udlejning af fast ejendom, investering, handel herunder bilhandel samt dermed beslægtede forretningsområder. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden Daarbak Invest ApS (CVR: 42853062) er AKTIV


CVR nummer

42853062

Adresse

Enghavevej 3
9800 Hjørring

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22-11-2021

Stamdata for Daarbak Invest ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
451120 / 451120 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser
P-numre:
1027748135
Sekundære brancher:
681000 / Køb og salg af egen fast ejendom 451110 / Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser 682030 / Anden udlejning af boliger
Hoved-branche historik
681000 / Køb og salg af egen fast ejendom
22-11-2021 - 30-07-2023
451120 / Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser
31-07-2023 -
Sekundær branche historik
682040 / Udlejning af erhvervsejendomme
22-11-2021 - 30-07-2023
451110 / Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser
22-11-2021 -
451120 / Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser
22-11-2021 - 30-07-2023
681000 / Køb og salg af egen fast ejendom
31-07-2023 -
682030 / Anden udlejning af boliger
31-07-2023 -
Historik for virksomhedens navn
Daarbak Invest ApS
22-11-2021 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
22-11-2021 -
Enghavevej 3
9800 Hjørring
HJØRRING
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2021-11-23
Slut på første regnskabsperiode:
2022-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktøren.

Relaterede virksomheder