Dansk Service Teknik ApS CVR-nr 33245858

Status: AKTIV

Bredekær 9 2640 Hedehusene

Årets resultat:
2022: -118
2021: 1
Bruttofortjeneste:
2022: -40
2021: 130
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste -40 130 679 429
Årets resultat -118 1 78 -103
Egenkapital I alt -19 99 348 270
Status balance 75 197 776 485


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste -40 130 679 429
Personaleomkostninger -77 -107 -556 -539
Af- og nedskrivninger - 0 -20 -20
Driftsresultat -116 4 104 -130
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -2 -3 -2 -1
Resultat før skat -118 2 103 -130
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat -118 1 78 -103
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - 0 19 39
Materielle anlægsaktiver i alt - 0 19 39
Anlægsaktiver i alt - 0 24 44
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - 0 207 38
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - 0 78 74
Andre tilgodehavender 5 18 - -
Periodeafgrænsningsposter - - 0 52
Tilgodehavender i alt 5 18 285 164
Likvide beholdninger 70 179 468 277
Omsætningsaktiver i alt 75 197 753 441
Aktiver i alt 75 197 776 485
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 80 80 80 80
Overført resultat -99 19 268 190
Foreslået udbytte for regnskabsåret - 0 - -
Egenkapital i alt -19 99 348 270
Hensættelse til udskudt skat - 0 4 1
Hensatte forpligtelser i alt - 0 4 1
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0 0 36 88
Selskabsskat 0 5 22 0
Anden gæld - 16 367 126
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 94 98 424 214
Gældsforpligtelser i alt 94 98 424 214
Passiver i alt 75 197 776 485

Dansk Service Teknik ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 432100 El-installation.

Dansk Service Teknik ApS blev etableret den 12-10-2010 og holder til på adressen Bredekær 9 2640 Hedehusene. Selskabets formål er at være samarbejdspartner eller totalleverandør indenfor videoovervågning, Netværk, Antenne, Varslingsanlæg og andre nært beslægtede områder på kortere og længere sigt. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 80.000 kr.

Status: Virksomheden Dansk Service Teknik ApS (CVR: 33245858) er AKTIV


CVR nummer

33245858

Adresse

Bredekær 9
2640 Hedehusene

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12-10-2010

Stamdata for Dansk Service Teknik ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
432100 / 432100 El-installation
P-numre:
1016373105
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
432100 / El-installation
12-10-2010 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
DIGITAL INSTALLATION DANMARK ApS
12-10-2010 - 12-04-2021
Dansk Service Teknik ApS
13-04-2021 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
12-10-2010 - 25-11-2013
Baldersbuen 29 F
2640 Hedehusene
Høje-Taastrup
26-11-2013 -
Bredekær 9
2640 Hedehusene
Høje-Taastrup
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2010-10-13
Slut på første regnskabsperiode:
2011-12-31
Registreret kapital:
80.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør

Relaterede virksomheder