EFC ApS CVR-nr 15502401

Status: AKTIV

Urtehaven 23, Nærheden 2640 Hedehusene

Årets resultat:
2022: -28
2021: -12
Bruttofortjeneste:
2022: 40
2021: 60
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 40 60 37 39
Årets resultat -28 -12 -30 -29
Egenkapital I alt 139 256 359 500
Status balance 243 356 482 604


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 40 60 37 39
Personaleomkostninger - - - -
Af- og nedskrivninger -75 -75 -75 -75
Driftsresultat -35 -15 -38 -36
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger 0 -1 -1 0
Resultat før skat -35 -16 -39 -37
Skat af årets resultat 8 3 9 8
Årets resultat -28 -12 -30 -29
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver 225 300 375 450
Immaterielle anlægsaktiver i alt 225 300 375 450
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt - - - -
Anlægsaktiver i alt 225 300 375 450
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 6 6 6 12
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 6 6 6 12
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 15 25 -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender - - 0 1
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 0 15 25 1
Likvide beholdninger 12 35 76 140
Omsætningsaktiver i alt 18 56 107 154
Aktiver i alt 243 356 482 604
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 40 40 500
Overført resultat 99 126 319 0
Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 90 - 0
Egenkapital i alt 139 256 359 500
Hensættelse til udskudt skat 34 42 45 54
Hensatte forpligtelser i alt 34 42 45 54
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder 38 26 38 38
Leverandører af varer og tjenesteydelser 27 27 27 9
Selskabsskat - - - -
Anden gæld 6 6 13 4
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 71 59 78 51
Gældsforpligtelser i alt 71 59 78 51
Passiver i alt 243 356 482 604

EFC ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 432100 El-installation.

EFC ApS blev etableret den 31-08-1991 og holder til på adressen Urtehaven 23, Nærheden 2640 Hedehusene. Selskabets formål er at drive handel og industri. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 300.000 kr.

Status: Virksomheden EFC ApS (CVR: 15502401) er AKTIV


CVR nummer

15502401

Adresse

Urtehaven 23, Nærheden
2640 Hedehusene

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

31-08-1991

Stamdata for EFC ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
432100 / 432100 El-installation
P-numre:
1005728691, 1004445647
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
453100 / El-installation
31-08-1991 - 30-12-2007
432100 / El-installation
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
A/S PSE NR. 4436
31-08-1991 - 20-07-1993
ENERGI 2000 A/S
21-07-1993 - 11-03-2006
ELECTRONIC FLOW CONTROL A/S
12-03-2006 - 16-04-2007
EFC A/S
17-04-2007 - 17-06-2020
EFC ApS
18-06-2020 -
Historik for sekundære navne
ELECTRONIC FLOW CONTROL A/S
31-08-1991 - 01-07-2020
ENERGI 2000 A/S
31-08-1991 - 01-07-2020
Electronic Flow Control ApS
02-07-2020 -
Energi 2000 ApS
02-07-2020 -
Adressehistorik
31-08-1991 - 11-03-2006
Provstevej 12 4
2400 København NV
KØBENHAVN
12-03-2006 - 26-09-2007
Vejlesvinget 5
2665 Vallensbæk Strand
VALLENSBÆK
27-09-2007 - 11-09-2012
Hesselager 8 10
2605 Brøndby
BRØNDBY
12-09-2012 - 09-05-2018
Stenmøllen 165
2640 Hedehusene
Høje-Taastrup
10-05-2018 - 20-08-2018
Kongelysvej 10 1
2640 Hedehusene
Høje-Taastrup
21-08-2018 - 18-10-2018
Urtehaven 23
2640 Hedehusene
Høje-Taastrup
19-10-2018 - 24-10-2018
Urtehaven 23
2640 Hedehusene
Høje-Taastrup
25-10-2018 - 02-12-2018
Urtehaven 23
2640 Hedehusene
Høje-Taastrup
03-12-2018 - 26-03-2019
Urtehaven 23
2640 Hedehusene
Høje-Taastrup
27-03-2019 - 10-04-2019
Urtehaven 23
2640 Hedehusene
Høje-Taastrup
11-04-2019 - 23-04-2019
Urtehaven 23
2640 Hedehusene
Høje-Taastrup
24-04-2019 - 27-04-2019
Urtehaven 23
2640 Hedehusene
Høje-Taastrup
28-04-2019 - 10-07-2019
Urtehaven 23
2640 Hedehusene
Høje-Taastrup
11-07-2019 - 18-05-2020
Urtehaven 23
2640 Hedehusene
Høje-Taastrup
19-05-2020 - 27-09-2020
Urtehaven 23
2640 Hedehusene
Høje-Taastrup
28-09-2020 - 26-10-2020
Urtehaven 23
2640 Hedehusene
Høje-Taastrup
27-10-2020 - 08-11-2020
Urtehaven 23
2640 Hedehusene
Høje-Taastrup
09-11-2020 - 23-02-2021
Urtehaven 23
2640 Hedehusene
Høje-Taastrup
24-02-2021 -
Urtehaven 23
2640 Hedehusene
Høje-Taastrup
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
1991-09-01
Slut på første regnskabsperiode:
1992-12-31
Registreret kapital:
300.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, af en direktør alene eller af bestyrelsesformanden alene.

Relaterede virksomheder