EcoWood ApS CVR-nr 38404520

Status: AKTIV

Plantagevej 25 3480 Fredensborg

Årets resultat:
2022: 2.147
2021: 784
Bruttofortjeneste:
2022: 5.202
2021: 3.693
Antal ansatte:
5
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 5.202 3.693 3.180 1.961
Årets resultat 2.147 784 892 368
Egenkapital I alt 3.495 1.348 563 771
Status balance 5.443 6.296 6.296 2.393


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 5.202 3.693 3.180 1.961
Personaleomkostninger -2.293 -2.506 -1.966 -1.423
Af- og nedskrivninger -65 -67 -43 -42
Driftsresultat 2.845 1.120 1.171 496
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -94 -71 -72 -23
Resultat før skat 2.750 1.060 1.098 473
Skat af årets resultat -603 -276 - -
Årets resultat 2.147 784 892 368
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger 0 2.857 - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 246 87 286 210
Materielle anlægsaktiver i alt 246 2.944 3.171 210
Anlægsaktiver i alt 256 2.954 3.181 220
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 2.067 1.681 616 850
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 2.067 1.681 616 850
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 290 514 499 204
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 17 569 0 13
Periodeafgrænsningsposter 62 30 - -
Tilgodehavender i alt 377 1.113 514 217
Likvide beholdninger 2.743 548 1.984 1.106
Omsætningsaktiver i alt 5.187 3.341 3.115 2.173
Aktiver i alt 5.443 6.296 6.296 2.393
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat 3.445 1.298 1.613 829
Foreslået udbytte for regnskabsåret - 0 -1.100 -108
Egenkapital i alt 3.495 1.348 563 771
Hensættelse til udskudt skat 22 12 0 5
Hensatte forpligtelser i alt 22 12 0 5
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 177 482 289 164
Selskabsskat - - 227 233
Anden gæld 579 751 1.846 527
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.926 2.874 3.788 1.617
Gældsforpligtelser i alt 1.926 4.936 5.733 1.617
Passiver i alt 5.443 6.296 6.296 2.393

EcoWood ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed.

EcoWood ApS blev etableret den 14-01-2017 og holder til på adressen Plantagevej 25 3480 Fredensborg. Virksomhedens formål er at drive handel, industri, servicevirksomhed, finansiering og investering Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden EcoWood ApS (CVR: 38404520) er AKTIV


CVR nummer

38404520

Adresse

Plantagevej 25
3480 Fredensborg

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14-01-2017

Stamdata for EcoWood ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
433200 / 433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
P-numre:
1022175412
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
433200 / Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
14-01-2017 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
EcoWood af 2016 ApS
14-01-2017 - 10-02-2018
EcoWood ApS
11-02-2018 -
Historik for sekundære navne
Parket Eksperten ApS
14-01-2017 -
Eco-Byg ApS
13-02-2018 -
EcoService ApS
13-02-2018 -
Lutka Consult ApS
13-02-2018 -
LT Gulve ApS
13-02-2018 -
Adressehistorik
14-01-2017 - 13-05-2017
Asminderødgade 42 C st
3480 Fredensborg
FREDENSBORG
14-05-2017 -
Plantagevej 25
3480 Fredensborg
FREDENSBORG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2017-01-15
Slut på første regnskabsperiode:
2017-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
virksomheden tegnes af én  direktør

Relaterede virksomheder