Tømrerfirmaet Poul Christiansen ApS CVR-nr 38473867

Status: AKTIV

Kildeportvej 1 C, Nødebo 3480 Fredensborg

Årets resultat:
2022: -28
2021: -14
Bruttofortjeneste:
2022: -28
2021: -14
Antal ansatte:
0
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning 17 51 21 46
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste -28 -14 7 8
Årets resultat -28 -14 5 7
Egenkapital I alt 15 42 57 52
Status balance 37 66 116 91


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning 17 51 21 46
Bruttofortjeneste -28 -14 7 8
Personaleomkostninger - - - -
Af- og nedskrivninger - - - -
Driftsresultat -28 -14 7 8
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger 0 0 0 0
Resultat før skat -28 -14 7 8
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat -28 -14 5 7
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt - - - -
Anlægsaktiver i alt - - - -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 3 10 2 5
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 3 10 2 5
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 0 0 1
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender - - - -
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 0 0 0 1
Likvide beholdninger 34 55 113 86
Omsætningsaktiver i alt 37 66 116 91
Aktiver i alt 37 66 116 91
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat -35 -8 7 2
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 15 42 57 52
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0 0 - -
Selskabsskat 0 1 1 -
Anden gæld - 22 57 39
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 23 23 58 39
Gældsforpligtelser i alt 23 23 59 40
Passiver i alt 37 66 116 91

Tømrerfirmaet Poul Christiansen ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed.

Tømrerfirmaet Poul Christiansen ApS blev etableret den 06-03-2017 og holder til på adressen Kildeportvej 1 C, Nødebo 3480 Fredensborg. Virksomhedens formål er. at distribuere og sælge varer, samt drift af internet butik Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden Tømrerfirmaet Poul Christiansen ApS (CVR: 38473867) er AKTIV


CVR nummer

38473867

Adresse

Kildeportvej 1 C, Nødebo
3480 Fredensborg

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

06-03-2017

Stamdata for Tømrerfirmaet Poul Christiansen ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
433200 / 433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
P-numre:
1022254215
Sekundære brancher:
477890 / Detailhandel med andre varer i.a.n.
Hoved-branche historik
477890 / Detailhandel med andre varer i.a.n.
06-03-2017 - 28-03-2023
433200 / Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
29-03-2023 -
Sekundær branche historik
477890 / Detailhandel med andre varer i.a.n.
29-03-2023 -
Historik for virksomhedens navn
Elitegear aps
06-03-2017 - 28-03-2023
Tømrerfirmaet Poul Christiansen ApS
29-03-2023 -
Historik for sekundære navne
Elitegear ApS
02-04-2023 -
Adressehistorik
06-03-2017 - 19-01-2021
Kildeportvej 1 D
3480 Fredensborg
HILLERØD
20-01-2021 - 01-04-2023
Kildeportvej 1 D
3480 Fredensborg
HILLERØD
02-04-2023 -
Kildeportvej 1 C
3480 Fredensborg
HILLERØD
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2017-03-15
Slut på første regnskabsperiode:
2017-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Virksomheden tegnes af direktør

Relaterede virksomheder