EL-KONTAKTEN GIVE ApS CVR-nr 27739970

Status: AKTIV

Hjortsvangen 62 7323 Give

Årets resultat:
2022: 620
2021: 586
Bruttofortjeneste:
2022: 4.809
2021: 4.231
Antal ansatte:
9
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 4.809 4.231 3.905 3.346
Årets resultat 620 586 384 84
Egenkapital I alt 3.117 2.738 2.373 1.989
Status balance 4.649 4.334 4.276 3.613


Beløb i 1000 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 4.809 4.231 3.905 3.346
Personaleomkostninger -3.932 -3.351 -3.257 -3.076
Af- og nedskrivninger -78 -120 -150 -177
Driftsresultat 799 760 497 94
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -9 - -5 -1
Resultat før skat 796 752 492 109
Skat af årets resultat -176 - -108 -25
Årets resultat 620 586 384 84
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 94 172 151 300
Materielle anlægsaktiver i alt 94 172 151 300
Anlægsaktiver i alt 126 204 183 332
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - 608 597
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 916 825 608 597
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 986 739 510 1.624
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 593 16 1 -
Periodeafgrænsningsposter 32 180 62 70
Tilgodehavender i alt 2.363 1.801 1.776 2.359
Likvide beholdninger 1.244 1.504 1.710 325
Omsætningsaktiver i alt 4.523 4.130 4.094 3.281
Aktiver i alt 4.649 4.334 4.276 3.613
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat 2.752 2.373 2.027 1.864
Foreslået udbytte for regnskabsåret 240 240 221 -
Egenkapital i alt 3.117 2.738 2.373 1.989
Hensættelse til udskudt skat 28 18 40 22
Hensatte forpligtelser i alt 28 18 40 22
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 522 624 436 421
Selskabsskat 216 152 33 0
Anden gæld 766 796 1.394 1.181
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.504 1.579 1.863 1.602
Gældsforpligtelser i alt 1.504 1.579 1.863 1.602
Passiver i alt 4.649 4.334 4.276 3.613

EL-KONTAKTEN GIVE ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 432100 El-installation.

EL-KONTAKTEN GIVE ApS blev etableret den 10-05-2004 og holder til på adressen Hjortsvangen 62 7323 Give. Selskabets formål er at drive handels- og servicevirksomhed samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden EL-KONTAKTEN GIVE ApS (CVR: 27739970) er AKTIV


CVR nummer

27739970

Adresse

Hjortsvangen 62
7323 Give

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10-05-2004

Stamdata for EL-KONTAKTEN GIVE ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
432100 / 432100 El-installation
P-numre:
1010568915
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
453100 / El-installation
10-05-2004 - 30-12-2007
432100 / El-installation
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
GIVE EL-SERVICE ApS
10-05-2004 - 11-09-2004
EL-KONTAKTEN GIVE ApS
12-09-2004 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
10-05-2004 - 30-12-2006
Ryttervangen 23
7323 Give
GIVE
31-12-2006 - 29-07-2008
Ryttervangen 23
7323 Give
VEJLE
30-07-2008 - 03-12-2018
Hjortsvangen 62
7323 Give
VEJLE
04-12-2018 - 30-08-2020
Hjortsvangen 62
7323 Give
VEJLE
31-08-2020 -
Hjortsvangen 62
7323 Give
VEJLE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2004-05-15
Slut på første regnskabsperiode:
2005-09-30
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--10-01
Regnskabsperiode slutter:
--09-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør

Relaterede virksomheder