ENTREPRENØR JAN D. LARSEN ApS CVR-nr 30557999

Status: AKTIV

Bøgeskovvej 41, Bøgeskov 7000 Fredericia

Årets resultat:
2021: 4.225
2020: 4.913
Bruttofortjeneste:
2021: 37.998
2020: 30.082
Antal ansatte:
55
Direktør:
Jan Dalsgaard Larsen
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 37.998 30.082 16.354 11.331
Årets resultat 4.225 4.913 1.527 1.387
Egenkapital I alt 11.623 7.999 3.085 1.559
Status balance 27.076 19.713 11.954 12.223
Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta decimal decimal decimal u3
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste 37.998 30.082 16.354 11.331
Personaleomkostninger -30.449 -21.997 -13.683 -9.083
Af- og nedskrivninger -2.067 -1.567 -647 -246
Driftsresultat 5.481 6.519 2.024 2.002
Andre finansielle omkostninger -241 -220 -109 -230
Resultat før skat 5.259 6.332 1.961 1.789
Skat af årets resultat -1.034 -1.419 -434 -
Årets resultat 4.225 4.913 1.527 1.387
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Grunde og bygninger 5.279 1.008 3.050 3.070
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 12.573 9.418 3.746 3.096
Materielle anlægsaktiver i alt 17.852 10.426 6.795 6.166
Anlægsaktiver i alt 18.404 11.120 7.242 6.494
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - 0 199 -
Varebeholdninger i alt - 0 199 195
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 6.621 4.102 2.807 4.439
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - 0 556 577
Andre tilgodehavender 427 395 417 261
Periodeafgrænsningsposter 363 612 400 250
Tilgodehavender i alt 8.671 5.108 4.505 5.526
Likvide beholdninger 1 3.485 9 8
Omsætningsaktiver i alt 8.672 8.594 4.713 5.729
Aktiver i alt 27.076 19.713 11.954 12.223
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat 10.998 7.274 2.960 1.434
Foreslået udbytte for regnskabsåret 500 600 - -
Egenkapital i alt 11.623 7.999 3.085 1.559
Hensættelse til udskudt skat 1.016 1.002 754 358
Hensatte forpligtelser i alt 1.016 1.002 754 358
Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 4.320 4.239 3.447 4.525
Anden gæld 2.079 5.075 1.367 1.968
Anden gæld 2.079 5.075 1.367 1.968
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 12.489 10.713 7.311 9.401
Gældsforpligtelser i alt 14.436 10.713 8.115 10.306
Passiver i alt 27.076 19.713 11.954 12.223
DDD

ENTREPRENØR JAN D. LARSEN ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering.

ENTREPRENØR JAN D. LARSEN ApS blev etableret den 17-12-2007 og holder til på adressen Bøgeskovvej 41, Bøgeskov 7000 Fredericia. Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor ejendomsudlejning og hermed tilknyttet virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden ENTREPRENØR JAN D. LARSEN ApS (CVR: 30557999) er AKTIV

CVR nummer

30557999

Adresse

Bøgeskovvej 41, Bøgeskov
7000 Fredericia

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17-12-2007

Stamdata for ENTREPRENØR JAN D. LARSEN ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
FREDERICIA
Branchekode og branche:
439990 / 439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering
P-numre:
1013889062
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
980000 / Uoplyst
17-12-2007 - 30-12-2007
682040 / Udlejning af erhvervsejendomme
31-12-2007 - 30-12-2013
439990 / Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering
31-12-2013 -
Sekundær branche historik
682040 / Udlejning af erhvervsejendomme
31-12-2013 - 12-06-2014
Historik for virksomhedens navn
EJENDOMSSELSKABET JAN D. LARSEN ApS
17-12-2007 - 25-12-2013
ENTREPRENØR JAN D. LARSEN ApS
26-12-2013 -
Historik for sekundære navne
EJENDOMSSELSKABET JAN D. LARSEN ApS
17-12-2007 -
Adressehistorik
17-12-2007 - 09-11-2008
Rødmosevej 136
6052 Viuf
VEJLE
10-11-2008 - 05-04-2009
Industrivej 108
7080 Børkop
VEJLE
06-04-2009 - 18-10-2018
Bøgeskovvej 41
7000 Fredericia
FREDERICIA
19-10-2018 -
Bøgeskovvej 41
7000 Fredericia
FREDERICIA
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2007-12-18
Slut på første regnskabsperiode:
2008-12-31
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør
Ledelse
DIREKTØR 17-12-2007 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder